– Otis bonussystem bestäms ensidigt av företaget. Vi hoppas hitta hissobjekt att mäta i ATLlistan. Men de måste prissättas i en överenskommelse, säger Michael Clysén, ombudsman i Elektrikerförbundet.

 

Även på central nivå i Elektrikerförbundet är man kritisk till att medlemmarna på Otis inte har faktiskamöjligheter till att jobba på ackord.

Otis gick med i Eio för några år sedan och därmed gällde det centrala avtalet om ATL-listan. Den ”gamla listan” försvann. Det finns i dag inget särskilt avtal mellan Elektrikerförbundet och Otis.

 

LÄS MER: Hissmontörer på Otis kritiska till arbetsvillkoren

MICHAEL CLYSÉN uppmanar nu Otisanställda att ställa krav om ackordsarbete vid allt arbete som tar mer än åtta timmar.

På centralt håll villman nu försöka jobba framhissobjekt som ska införas i ATL-listan, så att det ska vara möjligt att lätt göra uppgörelser om ackord. Men det är ett stort arbete som kan ta tid.

– Det går att mäta hissjobb. Grunden till momenten finns i den gamla listan. Men de måste prissättas och det kan vara jäkla drygt arbete. Jag förstår killarna. ATL-listan är inte anpassad i dag, säger Michael Clysén.

 

LÄS MER: Förhandlingar på gång

 

DÄRFÖR VILL MAN NU prioritera arbetet med att jobba fram hissobjekt som ska införas i ATL-listan.

– Vi ska prioritera det bättre än tidigare, säger Tomas Jansson, ny förbundets avtalsavdelning, som ska jobba med hissobjekten. När det gäller avtalet om antalet dagar i arbetstidsförkortning, så säger Urban Pettersson, ansvarig för hissfrågorna i Sef, att arbetstidsförkortningen byttes mot en löneökning.

– Otisanställda har i dag fyra dagars arbetstidsförkortning och de blir kvar tills man kommer i kapp i det centrala avtalet, säger Urban Pettersson.

 

Per Eklund