• Foto: Tomas Nyberg

 

– Problemen är att vi inte kan mäta jobbet. Det finns inget mätinstrument. Vi vill ha tillbaka den gamla listan.

Det säger anställda på Otis i Norrköping som är mycket kritiska till hur företaget hanterar ackords- och bonuslön.

 

Hissmontörerna är en ganska liten del av Elektrikerförbundet. Det rör sig bara om ett par hundra montörer. För de som jobbar inom Thyssenkoncernen finns ett eget ”hissavtal”. Men för anställda inom Otis-koncernen är det ”gröna boken” som gäller.

Problemet som hissmontörerna ser det, är att Installationsavtalet inte är anpassat till hissarbetet och att det inte går attmäta jobbet efter ATL-listan.

 

DET VAR för ett tiotal år sedan som Otis skrev ett hängavtal med Elektrikerförbundet. Hissmontörerna var tidigare med i Metall och vid övergången fick de behålla viktiga delar från Metallavtalet. Bland annat arbetstidsförkortningen som i metallavtalet var betydligt fler dagar än i elektrikeravtalet. Den största delen av den extra arbetstidsförkortningen försvann senare och byttes sen utmot lön.

Vid övergången hade de också ett ackordsavtal som de var nöjda med, den ”gamla” listan.

Men med åren har det varit kraftiga försämringar undan för undan, menar de Otisanställda.

 

LÄS MER: Förhandlingar på gång

 

FÖR FEM ÅR SEN, 2008, blev de lokala fackliga organisationerna inomOtis uppkallade. Ledningen konstaterade bara att det i fortsättningen var ”gröna boken” som gällde. Det tidigare avtalet som var anpassat till hissarbete gällde inte längre.

Nu vill klubben ha tillbaka det ”gamla” avtalet, som är en ackordsprislista som är anpassad till hissarbetet.

– De flesta förlorade 2500 i månaden, säger en av hissmontörerna om förändringarna efter att ”gamla” avtalet bytts ut mot gröna boken.

För en tid sedan besökte ombudsmannen Arvid Sjögedahl hissmontörerna i klubben. Och han fick veta att han levde. Hissmontörerna menade att de blivit illa hanterade av företaget och de fick ingen hjälp av Elektrikerförbundet.

Nu vill klubben med hjälp av Arvid få till stånd förhandlingar om det gamla avtalet. De har i dag ett bonussystem istället för det gamla ackordsavtalet.

Och montörerna tycker inte bonussystemet är OK.

 

LÄS MER: ”Vi måste utveckla ATL-listan” 

 

– DET ÄR INGET prestationslönesystem, när vi förlorar pengar på grund av deras missar. Gör jag ett misstag går mitt ackord åt helvete, det är OK. Men det ska inte göra det om andra gör bort sig, säger en av montörerna.

Montörerna menar också att företaget själva använder sig av den gamla listan när de räknar på jobben.

– Vi vill ha tillbaka den gamla listan som vi hade innan Otis sa upp avtalet. Har demissat sälja in, klipper de pengarna från våra ackord, säger en annan av montörerna omnuvarande bonussystemet.

 

Per Eklund

elektrikern@daladem.se

 

Antal hissmontörer

 

• 210 medlemmar inklusive pensionärer hos hissföretag totalt, varav 80 på Thyssen som går under det så kallade ”Thyssenavtalet”.

• OTIS och småföretag är 130 medlemmar inklusive pensionärer.