Det var totalt 1363 elektriker som fick arbetslöshetsersättning någon gång under 2013. Det är en ökning med nästan 300 personer jämfört med 2012.
De fick totalt knappt 64 miljoner i understöd under 103 068 dagar.

Inom alla yrkesgrupper var det 298 000 personer som fick ersättning från a-kassan någon gång under 2013. Totalt utbetalades det 14,6 miljoner kronor.
Det är en ökning med 12 000 personer och 900 miljoner jämfört med 2012. Antalet män som fick ersättning var betydligt fler än antalet kvinnor, 156 000 män och 141 000 kvinnor.

Efter 2010 som hade toppnoteringen 2 182 elektriker som fick a-kasseersättning någon gång under året, så minskade det radikalt till 2011, och har därefter ökat varje år.

Statistik Elektrikernas A-kassa

År 2010
Antal ersättningstagare 2 182.
Utbetald ersättning 114,7 miljoner.
Antal dagar 182 813.

År 2011
Antal ersättningstagare 1 152.
Utbetald ersättning 51,3 miljoner.
Antal dagar  82 763.

År 2012
Antal ersättningstagare  1 080.
Utbetald ersättning  53,8 miljoner.
Antal dagar  88 251.

År 2013
Antal ersättningstagare  1 363.
Utbetald ersättning 63,7 miljoner.
Antal dagar 103 068.

 Per Eklund