Många fackliga organisationer vara ganska nöjda, när europaparlamentet nyligen antog ett förslag till nya direktiv för offentlig upphandling.

Den fackliga kritiken har tidigare varit nästintill kompakt mot hur upphandlingar inom den offentliga sektorn går till. Regelverket har alltid lagt de låga anbuden i första rummen och då har inte kollektivavtal och sociala rättigheter varit någon viktig ingrediens. Det finns ett antal exempel där upphandlingar skapat kritik.

Likaså har reglerna om var svenska kollektivavtal gäller och svenska fackliga organisationers rätt att agera gentemot utländska företag, irriterat många fackliga organisationer.

Arbetsdomstolens dom om Laval i Waxholm och regeringens och EU:s regler har ytterligare skärpt konflikterna runt upphandlingar och hur företag tar in entreprenadföretag från Östeuropa och Asien till byggen och inom transportärenden. Ofta har långtradarchaufförer och byggnadsarbetare tvingats in i att de officiellt jobbar i ett enmansföretag, trots att de i praktiken jobbar som anställda.

Problemen har ökat radikalt under de senaste åren, och kritiken från de fackliga organisationerna har varit mycket hård.

Nu finns det några tecken som pekar på en förändrad inställning på vissa områden.

• För ett år sedan tog FN:s arbetsmarknadsorgan ILO ett beslut om EU-domstolens Lavaldom, som förbjöd svenska fackföreningar att ta till stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal med utländska företag i Sverige. ILO konstaterade att Lavaldomen stred mot internationella konventioner. De krävde också att regeringen skulle ändra lagen och betala tillbaka de miljonböter som Byggnads- och Elektrikerfacken tvingats betala för att ha lagt en blockad mot bygget i Waxholm.

• EU:s organ för sociala frågor, Europeiska sociala kommittén, sa i november att lex Laval kränker förhandlingsrätten och strejkrätten i Europarådets sociala stadga.

• Europaparlamentet beslutade i januari om nya direktiv för offentlig upphandling. På fackligt håll menar man att reglerna ger bättre möjligheter att ställa krav på sociala och miljömässig hänsyn vid upphandling. Svenskt näringsliv menar dock att det inte är självklart att beslutet kan innebära krav på kollektivavtal vid upphandlingar.

• Malmö kommun som under en tid prövat ett nytt regelverk vid upphandling, har nu beslutat att generellt tillämpa sin modell med Vita jobb. Modellen innebär att alla företag som upphandlades kontrolleras om de är seriösa. En kontroll som fackliga organisationer gjort åt kommunen. Modellen innebär också att man i upphandlingar ska sysselsätta långtidssjukskrivna i praktik eller anställning.

• Nyligen gav Arbetsdomstolen Transport rätt i att en chaufför ska betraktas som anställd trots att åkeriet hävdat att han var egenföretagare.

Hur tydlig är tendensen? Kan man med dessa beslut se ett stopp på liberaliseringen eller är det bara enstaka beslut i ett hav av regelverk som försvårar fackliga krav. Det lär vi se i framtiden.

Per Eklund