2014 sker val till EU i maj och till riksdag, regioner/landsting och kommuner i september. Då avgörs färdriktningen för politiken som berör dig på jobbet och i vardagen. Nyliberalerna i Alliansen har fått rejäla chanser. Men på punkt efter punkt har de misslyckats. Det säger även oberoende som analyserat deras politik.

  • Jobbpolitiken har havererat – fortfarande är ca 8 procent arbetslösa och var femte ungdom under 26 år utan jobb.
  • Massiva skattesänkningarna gav inte tillväxt och jobb utan ökade inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Välfärden saknar pengar då över 100 miljarder gått till privat konsumtion.
  • Bristen på bostäder i storstäder och på högskoleorter kostar miljarder i produktionsbortfall anser t ex Handelskammaren i Stockholm. Det finns ingen valfrihet.
  • Arbetslöshetsförsäkringen har försämrats, sjukförsäkringen likaså, anslagen till arbetsmiljö dragits ner och skolan är delvis på fallrepet.
  • Avregleringarna har kostat skattebetalarna miljarder och inte lett till ”Bättre och billigare”.

Det ligger i vårt egenintresse att vi får ett rödare Europa och en regering präglad av Socialdemokraterna. Annars ökar nedmonteringen av välfärden och arbetsgivarna kan fortsätta att urholka kollektivavtal och facket.
Byggnads för nu en tuff kamp. Senast 15 februari ska en arbetsgrupp med arbetsgivarna presentera ett förslag. Blir man inte överens kan avtalet sägas upp med en månads varsel. Stor risk för konflikt då. Byggnads vill att
huvudentreprenören blir ansvarig för att regler som styr t ex lön, arbetsmiljö och kollektivavtal följs.

Om man som byggentreprenör vill konkurrera på lika villkor så är man också noga med att alla andra aktörer följer de avtal och regler som gäller i branschen, säger Byggnads. De har i en Sifo-undersökning frågat byggföretagen om huvudentreprenörsansvar och en majoritet av de små- och medelstora byggföretagen är positiva. Förslaget får också ett väldigt stort folkligt stöd – 8 av 10 svenskar.
Vi tar kampen mot nyliberala beslut av Elsäkerhetsverket. Reglerna ändras så att behörig installatör och elektriker inte länge måste vara anställda i samma företag. Det öppna för att företagen kan stycka upp jobben och plocka in billigare ”elektriker” från bemanningsföretag med svårkontrollerbar kompetens.

Vi kan ute på arbetsplatserna få fler som inte motsvarar våra krav d v s ECY-certifierade elektriker godkända av branschen. Vi uppmanar alla på IS-avtalet att ta ut sina certifikat och bära dem synliga. Dubbelsidiga ID-hållare kan fås av ditt regionkontor. Det är viktigt att det syns vem som är elektriker respektive ”utför elektriska jobb”.

Jonas Wallin