Elektrikerförbundet och Eio förändrar ägandet i EUU och ETG. Eio köper ut Elektrikerförbundet ur EUU, samtidigt som parterna blir hälftenägare i ETG.
Parterna bildar dessutom en arbetsgrupp för att förbättra yrkesintroduktionen.

ETG, Elteknikbranschens gymnasieum, som driver gymnasieskola i Nyköping, och har en rad partnerskolor ute i landet, blir ett bolag där de båda parterna Elektriska installatörsorganisationen, Eio, och Elektrikerförbundet blir hälftenägare. I dag är ETG ett dotterbolag till EUU. Samtidigt bildar parterna en arbetsgrupp med målet att skapa ett modernt system för yrkesintroduktion inom ramen för kollektivavtalet.

I ett pressmeddelande säger parterna att  ett utvecklat yrkesutbildningsavtal ska ge bästa förutsättningar för introduktion och praktisk inlärning i en modern elteknikbransch och på ett effektivt sätt bidra till en god kompetensförsörjning.

Parterna ska även utreda möjlighet att bilda ett kompetensutvecklingsforum tillsammans med andra aktörer inom elteknikbranschen i syfte att i ännu högre grad förbättra förutsättningarna för en god kompetensförsörjning och goda karriärmöjligheter.

– Ambitionen är att branschen ska ha en yrkesutbildning i världsklass som säkerställer att vår yrkeskår håller hög kvalitet och ges möjligheter att under hela sitt liv utvecklas i sitt arbete, säger Jonas Wallin, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet.

Samtidigt förvärvar Eio Elektrikerförbundets ägarandel i Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter AB (EUU). Eio blir därmed majoritetsägare i EUU, Nyköpings kommun äger fortfarande en mindre del. Eio skapar dessutom  ett kompletterande affärsområde inom ledarskap och affärsutveckling.

– Det är väldigt tillfredsställande att parterna tillsammans kan arbeta för en förstklassig yrkesutbildning. Samtidigt får vi i EIO möjlighet att samla hela branschens behov av fortbildning under ett tak och även utveckla ett utbildningsprogram för tjänstemän och chefer inom ledarskap och affärsutveckling, säger Jan Siezing, vd på EIO.

Per Eklund