Det pekar mot ett minusresultat för både 2013 och 2014 för Elektrikerförbundet. Orsaken är bland annat ökade kostnader för försäkringar och minskade finansiella intäkter.

Svenska Elektrikerförbundet har en årsomsättning på cirka 200 miljoner kronor, inklusive kontrollavgifterna för ackordsarbetet. Huvuddelen av intäkterna kommer från medlemsavgifter.
Budgeten för 2013 pekade på ett minus på 8,6 miljoner. Nu ser det ut att bli ett större minus, på grund av att de finansiella intäkterna inte blir så stora somman budgeterat för.
Avkastningen påElektrikerförbundets kapital blir helt enkelt inte så stort som man tänkt. Från förbundsledningen pekar man på att riskerna är för högamed kapitalplacering med samma avkastning somtidigare.

FÖR 2014 pekar budgeten för ytteligare sämre resultat. Den fritidsförsäkring som tidigare delvis finansierades av arbetsgivarna, samt den nyligen beslutade juristförsäkringen är två viktiga kostnadsposter som påverkar resultatet, liksom de mindre finansiella intäkterna.
Nu ska en speciell arbetsgrupp se över förbundets ekonomi inför framtiden.
– Vi vill inte dra ner viktig verksamhet och inte forsera fram beslut, säger ekonomichefen Helena Eriksson.

Per Eklund