• – Vi måste vara ute på arbetsplatserna för att höra snacket, veta vad som är på gång och känna av problem och möjligheter, säger Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin. FOTO: PER EKLUND

 

Antalet förtroendevalda i Elektrikerförbundet har minskat rejält de senaste 5-6 åren. 60 procent av företagen med kollektivavtal saknar fackombud.
Sedan 2009 har antalet förtroendevalda sjunkit med en fjärdedel, nästan 1 000 personer.

 

Jonas Wallin, förbundsordförande för Elektrikerna, tog upp frågan om hur det ser ut med antalet förtroendevalda på arbetsplatserna i sitt inledningstal till CR.

– Helt grundläggande är att det finns facklig närvaro ute på arbetsplatserna, att facket har ett ansikte på arbetsplatsen, sa Wallin.

MEN SÅ ÄR det inte. På sex av tio företag där Elektrikerförbundet har kollektivavtal, så saknas ett fackligt ombud.

Elektrikerförbundet har i dag drygt 20 000 medlemmar, en minskning med 2 000 senaste fem åren.

2 716 personer är förtroendevalda. Det är nästan 1000 färre förtroendevalda än vad man hade 2009.

ÅR 2009 hade Elektrikerförbundet 1 377 skyddsombud, i dag är det 892 skyddsombud.

– Det är 485 färre i kampenmot asbets, damm, fallolyckor och pressade byggtider, säger Wallin.

Nu vill Jonas Wallin att man ute i landet satsarmer på att rekrytera medlemmar och rekryterar förtroendevalda.

 

Per Eklund