Elektrikerna JO-anmäler Medlingsinstitutet för att de kränker medlemmarnas mänskliga rättigheter i samband med skärgårdskonflikten mellan Seko och Almega i höstas, när Seko-medlemmarna nekades retroaktiv lönehöjning på grund av en utlöst konfliktåtgärd.

– Medlingsinstitutet har utökat sitt mandat. De har lagt till egna regler, säger Urban Pettersson, som arbetar med avtalsfrågor på Elektrikerförbundet.

 

Den fråga som fått Elektrikerförbundet att ta beslutet om att JO-anmäla Medlingsinstitutet, är hur institutet agerade vid skärgårdskonflikten mellan Seko och Almega.

Arbetsgivarorganisationen Almega krävde i förhandlingarna en uppluckring av lönesystemet. Seko accepterade inte detta. Parterna varslade om strejk och lockout. Innan konflikten var ett faktum hade Seko accepterat medlarnas slutbud. Däremot sa arbetsgivarna nej till medlarbudet, varför konflikten utlöstes.  Vid medlarnas nya slutbud fanns dock inte den normala retroaktiva ersättningen med.

Från Medlingsinstitutet menade man att de inte lägger bud med retroaktiva löneökningar om facket verkställt stridsåtgärder.

Elektrikerna säger att Medlingsinstitutet kränker ”såväl arbetarnas mänskliga rättigheter som deras grundlagsskyddade strejkrätt”.

Därför JO-anmäler man från Elektrikerförbundet Medlingsinstitutet.

”Medlingsinstitutet som statlig myndighet ska enligt grundlagen behandla alla lika, vara saklig och opartisk. Men genom att i sin medling alltid ta bort retroaktiv lön till medlemmar i fackförbund som deltagit i stridsåtgärder är institutet partisk till arbetsgivaren förmån. För någon motsvarande sanktion mot arbetsgivare som utlöser lockout finns inte. En sådan partiskhet strider mot grundlagen.”, skriver Elektrikerna i ett pressmeddelande.

Urban Pettersson menar nu att Medlingsinstitutet förfördelar arbetsgivarna i konflikten. Att arbetsgivarna fick bort retroaktiviteten genom att själv välja att gå i konflikt. Seko hade redan sagt ja till medlarnas bud.

–  Medlingsinstitutet ska inte gå arbetsgivarens ärenden, säger Urban Pettersson.

Även Elektrikerförbundet har enligt Pettersson råkat ut för något liknande.

– Vi har ett liknande fall där vi råkat ut för indragen retroaktivitet, säger Urban Pettersson.

Vad vill ni uppnå med anmälan?

– Vi hoppas att de backar tillbaka och fullföljer sitt uppdrag, säger Pettersson.

Varför gör Elektrikerförbundet anmälan själv om ett annat fackförbunds konflikt?

– Vi är kritiska till hur det fungerar. Vi har informerat Seko om vår anmälan, säger Pettersson.

Per Eklund