Nu går LO och socialdemokraterna ut med en gemensam kravlista vad som behöver förändras på den svenska arbetsmarknaden.

Listan innehåller tio punkter och enligt LO och S så har regeringen medvetet bedrivit en politik som skapar otrygghet på arbetsmarknaden.

 – Det är alldeles lysande, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

I kravlistan finns en rad punkter som berör utländsk arbetskraft och hur konkurrensen mellan svenska och utländska företag ska bli jämlik. De tar också upp frågor om att kunna ställa krav på justa sociala villkor vid offentlig upphandling, samt att huvudentreprenörer tar ansvar för underentreprenörers arbetsvillkor.

–          Det är vår övertygelse att det krävs en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad för att stoppa lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft, säger socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven.

Jonas Wallin är mycket nöjd över att LO och Socialdemokraterna nu går ut med de här kraven. Från 6F, som organiserar Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Fastighets och Seko, har man tryckt på för att LO och Socialdemokraterna ska driva dessa frågor som har stor betydelse speciellt i byggbranschen.

–  Det är speciellt glädjande att socialdemokraterna nu tar en tydlig ställning för fackföreningarna. Det har jag saknat länge. De har nu förstått innebörden av de här frågorna, säger Wallin.

 

Kravlistan från LO och socialdemokraterna

• Riv upp Lex Laval. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

• Alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska vara registrerade i landet.

• Arbetstagare från tredjeland måste ha kollektivavtalsenliga villkor. Kännbara sanktioner mot arbetsgivare införs.

• Lagstiftningen kring F-skatt förstärks för att enkelt kunna bedöma om en person är företagare eller anställd.

• Lagen om offentlig upphandling ändras så att det går att ställa krav om kollektivavtal. ”Vita jobb” blir en del av lagstiftningen.

• Lagen förändras så att det blir förbjudet att hyra in och hyra ut arbetskraft för stadigvarande arbetskraftsbehov.

• Ny lagstiftning som säkerställer huvudentreprenörers ansvar för entreprenadkedjor. Huvudentreprenör blir ansvarig för att underleverantörer har kollektivavtalsenliga löner och betalar arbetsgivaravgifter och skatter.

• Månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter införs och sker individuellt och inte, som idag, med en totalsumma.

• Personalliggare på byggen införs samt oannonserade kontrollbesök.

• Konkurrensneutrala villkor i åkerinäringen. En nationell samordnare för bättre efterlevnad behövs. En regel införs om att chaufförer måste vara anställda av åkeriet.

Per Eklund