– Det är samma ersättning som när farsan gick i skolan för 34 år sen. William Johansson går sista året på elprogrammet på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Han och hans kamrater är mycket irriterade över hur skolan hanterar deras yrkespraktik.

Just nu är William och hans klasskompisar i på praktik framtill jul. Under praktiken har de 41 kronor i lunchersättning per dag.
– Det är lite väl dåligt. Vi har pratat med rektor och vi får alltid samma svar att man jobbar på det. Men vi vill att det ska hända något, berättar

DE HAR TILL OCH MED varit till kommunhuset för att diskutera frågan.
– Min farsa hade 3,60 i timmen när de gjorde praktik för 34 år sedan. Vi kan inte heller ta skolbussen. Byggena finns på andra ställen.
Elektrikerförbundets ombudsman Tomas Gustafsson konstaterar att det inte finns något regelverk för skolans ersättning under praktiken.

GYMNASIESKOLANS förvaltningschef i Enköping, Hans Hellberg, konstaterar också att det inte finns något regelverk.
– Vi vet att det inte räcker till att köpa en lunch. Grundregeln är att de ska gå till en skola i närheten och äta lunch, säger Hans Hellberg.
Han säger att det kostar 31 kronor för skolan för luncher eleverna äter på skolan. De 41 kronor eleverna får är en anpassning också till hur mycket lärarna får betala för luncher på skolan.
– Vi måste anpassa oss till en kostym. Det här blir ju en merkostnad för vår verksamhet, säger Hellberg.
Han frågar sig också hur ersättningen ligger till på andra skolor.
– Det finns ju skolor som inte erbjuder skollunch alls.

Per Eklund