Det nya regelverket för a-kassorna och hur arbetslösa ska skicka in rapporter om sitt arbetssökande har skapat en konflikt mellan fyra a-kassor och a-kassornas tillsynsmyndighet IAF.

För en tid sedan tog Elektrikernas, Fastighets, Sekos samt Byggnads- och Målarnas a-kassor var för sig ett likartat beslut om att inte skicka ut något varningsbrev till de arbetslösa a-kassemedlemmar som inte skickat in en fullständig rapport för september om hur de sökt olika jobb. A-kassans argument för att inte skicka ut varningsbrev är att det har varit en bristande information och också tekniska problem.

”Elektrikernas a-kassa har således inte fattat något generellt beslut att inte tillämpa de regler som gäller”, skriver Elektrikernas a-kassa på sin hemsida.

Under september var det runt 45 000 arbetslösa som inte skickat in rapporter enligt det nya regelverket.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har nu inlett en granskning om a-kassorna följer de regler som finns.

– Vi har beslutat att utreda vad som händer och vad kassorna har gjort, säger IAF:s generaldirektör Gunilla Wandemo till Svenska Dagbladet.

Efter att de fyra a-kassorna som är knutna till 6F-facken har nu också andra a-kassor tagit samma beslut att inte varna arbetslösa som inte skickat en regelrätt rapport. Bland annat IFMetalls a-kassa.

Per Eklund