• Foto: Tomas Nyberg


Det är för mycket grabbighet och machokultur inom byggbranschen. En grabbighet som gör att många kvinnor lämnar branschen.

Det menar organisationen Byggcheferna som organiserar chefer på byggen.
– Nu bjuder vi in till rundabordssamtal om vad vi ska göra åt det, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Under hösten har Byggcheferna frågat 800 kvinnliga tjänstemän i byggbranscher om hur de ser på arbetssituationen. Det är bland annat arbetsledare, entreprenörer och konsulter. De har dock inte ställt frågorna till LO-fackens kvinnor.
I enkäten konstateras att en tredjedel känner till både kvinnor och män som lämnat branschen på grund av ”machokulturen” och att det blir ett betydande kompetensbortfall, när kvinnor söker sig bort från branschen.
– Runt 70 procent av de tillfrågade är våra medlemmar. Sen har vi sökt adresser på annat håll, berättar Lars Bergqvist.

ORGANISATIONEN PEKAR PÅ att mångafald och jämstäldhet är ett par av deras viktigaste frågor. De menar att alla ska mottas på och ha samma förutsättningar att trivas och utvecklas i branschen.
– Siffrorna visar att många upplever en kultur som motverkar mångfald och jämställdhet. En förlegad kultur, som i vissa fall leder till ett kompetensbortfall, då människor väljer att lämna branschen på grund av dessa anledningar, säger Byggcheferna.

BYGGCHEFERNAS ORDFÖRANDE Lars Bergqvist säger att man snart ska bjuda in till ”rundabordssamtal” utifrån vad man ska göra åt situationen.
– Vi har ett gott syfte som kommer att gynna alla. Det behövs gemensamma krafter att få till nåt bra, säger Bergqvist.
Han hoppas också att även LO-facken kan delta i en diskussion om vad man kan gör åt det man kallar ”machokultur”.
– Vi vet att enkönade kulturer inte är bra. Problemet är att vi tappar talangfulla människor. Vi har inte råd med att folk slutar. Vi vill ha mångfald och då gäller det inte bara kvinnor.

Per Eklund

 

Enkäten

Enkäten visar bland annat:
• Sex av tio anser att det sker ett betydande kompetensbortfall på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen (64%)
• En tredjedel känner till en eller flera som lämnat branschen på grund av upplevd grabbighet och machokultur (33%)
• En majoritet av respondenterna anger att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta.
• En av fem av de kvinnor som fortfarande arbetar i byggbranschen har övervägt att lämna den på grund av detta (18%)

Antal kvinnor i byggbranschen:
Tjänstemän 12 procent
I ledningsgrupper 8 procent
Elektrikerförbundet 1 procent
Målarförbundet 8 procent
Byggnads 1 procent