• – Vi tror vi kan leva med det nya, konstaterar både Kenneth Andersson från Eio och Mikael Pettersson från Sef, vid genomgången av det nya ackordsavtalet. Foto: Tomas Nyberg

  • – Det här är bra för relationerna, säger Eio:s förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn. Foto: Tomas Nyberg

  • Informationsträffarna som pågår fram till slutet av november riktar sig i första hand till företags- och arbetsledning, fackligt förtroendevalda och assistenter på regionkontoren. Foto: Tomas Nyberg

  • – Det är bra att man informerar från båda parter. Båda säger samma sak. Det blir lätt konkret. Frågan måste få ett svar, säger Stefan Ekberg, installationsmontör och klubbordförande på Imtech i Uppsala. Foto: Tomas Nyberg

 

Arbetsgivare och fack visar upp en samsyn i avtalsfrågor.
Det kanske inte är helt vanligt att parterna så tydligt vill visa att man har samma syn på ett avtal.
Under ett 20-tal sessioner runt om i landet informerar Elektrikerförbundet och Eio om de nya reglerna i ackordsavtalet.

Det är i huvudsak de som ska hantera ackordsavtalet i praktiken som deltar i informationsträffarna. Chefer, arbetsledare och fackliga förtroendemän.
Många deltagare uttrycker att det är mycket positivt att få samma information från både arbetsgivarorganisation och fackförening.
– Det är bra att man informerar från båda parter. Båda säger samma sak. Det blir lätt konkret. Frågan måste få ett svar, säger Stefan Ekberg, installationsmontör och klubbordförande på Imtech i Uppsala.

NÄR PARTERNA i våras kom överens om de nya regleran i avtalet, bestämdes också att man skulle ha en gemensam informationsdrive. Det är i första hand ackordsreglerna man går igenom.
Vi besöker de första informationsträffarna på Arlanda i början av oktober. För den gemensamma informationen om ackorden står Kenneth Andersson från Eio och Mikael Pettersson från Sef.
Från flera håll i salen kunde man höra att förändringarna i avtalet inte riktigt var som man trott.
– Vi har diskuterat de här frågorna i ett antal avtalsrörelser, men inte kunnat komma överens förrän nu. Nu har vi nånting vi kan leva med, säger Kenneth Andersson.

I SALEN sitter just den här dagen flera av de centralt ansvariga.
– Det här är bra för relationerna. Vi säger samma sak. Det är tydligt att det här är vi överens om, säger Åsa Kjellberg-Kahn, förhandlingschef hos Eio.
Hon pekar på att man tidigare jobbat en hel del med gemensam information, i ackordsfrågor, i arbetsmiljöfrågor och i elsäkerhetsfrågor.
– Systemen för månadslön och ackordslön har inte pratat med varandra riktigt förut. Det har inte varit bra, säger Kjellberg-Kahn.
Med det nya regelverket så tror parterna också att det ska vara lättare att rekrytera ledande montörer i framtiden. Dessutom öka intresset för ackord både hos montörer och arbetsledning.
– Varför ska jag lägga ner tid på utvecklingen och så skiljer det inget i lön, säger Kenneth Andersson.

MIKAEL PETTERSSON pekar också på att när månadslönen får en större betydelse så blir det också så mycket viktigare att man är noggrann vid diskussionerna om hur stor månadslön den enskilde har.

Per Eklund