Olycksfallen ökar just nu efter en kontinuerlig nedgång till 2009.
Varje vecka dör någon på jobbet.
Frågan om en trygg arbetsmiljö är viktigare än någonsin.
Onsdag den 23 oktober är det skyddsombudens dag. Alltid värt att uppmärksamma.

Varje dag året runt godkänns 100 nya arbetsolycksfall. Ett hundra personer som på något sätt fått sitt liv förändrat på grund av något som händer på jobbet.
Det kan vara en plötslig händelse, en olycka. Det kan vara en långvarig förslitning i enformiga rörelser. Det kan vara saker som det går att förebygga.

SENAST FÖRRA VECKAN kunde vi se vilka risker som finns på en arbetsplats. Två arbetare avled i Luleå efter att ha drunknat i tjära.
I fjol var det 100 år sedan arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Under dessa hundra år har det blivit en allt viktigare funktion på arbetsplatserna. Men det är inte alltid skyddsombuden uppskattas och uppmärksammas.

I EN LO-UNDERSÖKNING som gjordes i fjol konstaterades att bara en tredjedel av skyddsombuden får den reglerade utbildningen.
Många skyddsombud har också problem att ta den tid de behöver för att sköta sitt uppdrag, och till och med känner sig motarbetade av chefer.
Det finns alltså många skäl att uppmärksamma skyddsombuden och deras viktiga arbete.

Per Eklund

 

LÄS MER:
Enkät: Den 23 oktober är det skyddsombudens dag. Hur är det att vara skyddsombud?