Det blir allt fler vindkraftverk i Sverige. Under de senaste tio åren har produktionen gått från 0,3 till mer än 7 terrawattimmar per år.
Ambitioner att satsa på vindkraft har funnits under lång tid, hos både företag och samhälle. Men det är kanske först nu som tekniken är lönsam och det har också tagit lång tid för att få tillstånd för byggena av vindkraftverken. Med tanke på politiska viljor att minska kärnkraftens betydels kan vindkraften ta en allt större del av elmarknaden.
Totalt finns det i dag närmare 3 000 vinkraftverk.

Vindkraften har setts som ett miljövänligt alternativ, men i delar av Sverige har också kritiken mot byggena varit hård.
Hårdast har debatten och konflikterna mellan boende och kraftföretag varit i södra delarna av Sverige. I norra Sverige har det också funnits konflikter, inte minst mellan kraftbolag och samebyar. Men i det hela har nog tillståndshanteringen varit något mindre konfliktfylld norrut i Sverige.
– Det politiska motståndet är hårdare i södra Sverige. I dag är det här vad vi kan göra för att tillföra ny energi, säger Urban Blom, programchef för de fyra parkerna Mörttjärnsberget, Stamåsen, Björkhöjden och Ögonfägnaden i Jämtland.


VI ÅKTE TILL JÄMTLAND
för att se på ett vindkraftbygge. I fyra vindkraftparker i närheten av Bräcke bygger norska Statkraft tillsammans med SCA 180 vindsnurror för åtta miljarder.
Vid en av vindkraftparkerna som vi besöker, Mörttjärnsberget, byggs det 40 kraftverk under 2013. Det investeras 1,3miljard, troligen den största industriinvesteringen i Bräcke kommun. Till årsskiftet ska de vara klara. Vi var där de sista dagarna i maj. Tornen hade börjat resas, men de 60 meter långa bladen hade ännu inte kommit upp.
För Elektrikerförbundet är det något ganska nytt. En del av arbetena tillhör elektrikernas avtalsområde. Men det är många frågor som står inför dörren. Nya typer av jobb, som behöver ny kompetens. Det är fråga om arbetsmiljön vid bygget, det är fråga om hur man kan jobba säkert, det är fråga om arbete på höga höjder.


DET FINNS HISS
i tornen. Men ska man gå trappstege så är det maximerat till två gånger per dygn. Tanken är att man vid höghöjdsarbete ska gå i par, en mekaniker och en elektriker. Inom området finns egna telestationer, men man använder sig också av kommunikation genom Rakelsystemet.
– Vi behöver skyddsombud med ny kompetens, konstaterar Sven Höckert, ombudsman vid Elektrikernas kontor i Östersund.
Höckert menar att säkerhetstänket har varit bra vid vindkraftbyggena.
– Jag har aldrig mött ett bolag som har ett så pass bra säkerhetstänk, säger Höckert.
– Inget arbete är tillräckligt viktigt för att riskera liv, säger programchefen Urban Blom.
Vid Mörttjärnsberget ska fyra man ska jobba inom Sef:s avtalsområde. De ska serva och underhålla vindkraftverken. När vi är på besök är det två medlemmar i Sef på bygget. Sommest har det varit upp emot tio.


I DE FYRA
vindkraftparkerna, ska det när bygget står klart produceras 1,5 terrawattimmar, TWh. Det är en procent av Sveriges totala årsproduktion av el. Den största elproduktionen sker vintertid.
– Det är mycket bättre vindresurser på vintern. Under januari och februari blåser det mest, säger Urban Blom.
Statkraft är ett helägt statligt norsk bolag, som i just det här projektet har ett samarbete med skogsbolaget SCA. För detta har de bildat bolaget Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, där Statkraft äger 60 procent.
– I stort sett all verksamhet på vind gör Statkraft tillsammans med stora markbolag, säger Urban Blom, som också säger att Statkraft nu är Europas störste producent av grön el.
Ofta kommer andra mindre markägare in i bilden.


VID BYGGET
har man som mest varit upp emot 100 man i arbetsstyrkan. Personalen bor i närmsta ort, Albacken, kanske mest känd för att Gunder Hägg växte upp här.
I projektet finns tio delprojekt där olika underentreprenörer är engagerade som handlar om transformatorbygge, vägbyggen, husbyggen, fundament, internt elnät och liknande. Det största entreprenadavtalet är med Siemens som levererar turbinerna.
När det gäller kraftledningen från vindkraftparken till högspänningsnätet, fanns det dock ingen intresserad. Det har SSVAB stått för själva.