När jag arbetade som fackligt förtroendevald hände det för mig som för många andra förtroendevalda att man träffade medlemmar som hade problem vi inte kunde hjälpa dem med. Hur bra våra avtal än var och hur hårt vi än arbetade så fanns det vissa saker som vi aldrig kunde rå på.

Det kunde vara skilsmässor, arvstvister mellan syskon och bodelningsbråk som var till olycka för våra medlemmar. Många oroade sig också för sina barn, då det för trettio år sedan var nästan omöjligt för en man att vinna en vårdnadstvist.

Allt detta var problemsomlåg utanför vårt område, saker somvi inte hade kunskap eller resurser nog att hjälpa våramedlemmarmed. Ändå mötte vi ständigtmedlemmar somled av svåra situationer i sitt privatliv och deras oro bemötte vi så gott vi kunde. Det somvåramedlemmar då egentligen hade behövt var en jurist,men det var det inte många av våramedlemmar somhade råd att anlita.

Vi försökte stödja så gott vi kunde,men vi var ju inga experter på familjerätt. Ibland, trots att vi ville väl, blev det till och med så att vi snarare stjälpte än hjälpte våramedlemmar.

På en konferens fick jag idén om att det borde gå att tillsammans finansiera en försäkring för att hjälpa våra medlemmar också i sina privatliv, men tiden var illa vald.

Förbundet hade precis efter stor möda infört en hemförsäkring, och efter alla diskussioner och processer kring detta var det ingen som ville ta i ännu en kollektiv försäkring ens med tång. Trots att möjligheten då var så avlägsen stannade idén kvar hos mig, och min övertygelse blev bara större när jag också i fortsättningen såg hur problemen fortsatte utan att våra fackliga företrädare kunde avhjälpa dem.

Att avvisa en medlem som står inför stora svårigheter är inte och har aldrig varit lätt. Med införandet av en juristförsäkring såg jag möjligheten både att ge våra medlemmar möjlighet att få professionell hjälp, men också att frigöra tid för oss som fackförbund att göra det vi ska och faktiskt är bra på.

Nu när juristförsäkringen blivit verklighet har våra medlemmar fått en fackförening som kan stödja och hjälpa dem i både arbetslivet och i det privata.

Svea rikes lag är inte längre bara de rikas lag – nu kan fler få hjälp, så att lagen gäller lika!