Från den 1 november är alla medlemmar i Elektrikerförbundet anslutna till Help juristförsäkring.

Du kan där få hjälp i privaträttsliga frågor som arvstvister, samboavtal och tvister om något du köpt eller beställt.
Sen i fjol vår har juristförsäkringen funnits för Elektrikermedlemmar, men då ha det varit individuellt och det har också varit en månadskostnad. Från 1 november gäller försäkringen alla och den ingår i medlemsskapet. Varje medlem har rätt till 15 timmars juridisk hjälp.

DEN GÄLLER HELA hushållet för medlemmen, maka, make och hemmavarnde barn under 20 år. Försäkringen ingår så längeman ärmedlemi Elektrikerförbundet, berättar Car ina Petersen somansvarar för arbetet med försäkringen inom Elektrikerförbundet.
För de som inte haft försäkringen tidigare är det bara saker som inträffat efter den 1 november som försäkringen täcker.
– Vill man ha hjälp så ringer ni direkt till Help. Även om man har frågor och är osäker, säger Carina Petersen

UNDER DEN närmaste tiden får alla medlemmar ett brev hem i brevlådan där det finns information om försäkringen. Information kommer också att finnas på Elektrikernas hemsida www.sef.se och Helps hemsida www.helpforsakring.se.

ELEKTRIKERFÖRBUNDET är det första fackförbund i Sverige somtecknat juristförsäkringen. Den har funnits i norska fackförbund sen 2009. I dag är det sju norska fackförbund somhar någon formav juristförsäkring. Dessutom finns den hos norska LO Favör.

JOACHIM ERMAN på Help säger också att man nu diskuterar med andra svenska fackförbund,men inga avtal finns i nuläget. Sen juristförsäkringen infördes i Elektrikerförbundet med individuell anslutning från 1maj 2012 har Help handlagt 726 ärenden fram till 27 september. Av dessa är 600 ärenden avslutade. Bland dessa är det över 30 vårdnadstvister som gått till domstol.

Per Eklund

 

Juristförsäkringen

• Köprätt
• Familjerätt
• Arvsrätt
• Körkortsfrågor
• Identitesfrågor
• Frågor som rör fast egendom

726 ärenden under tiden 1 maj 2012 – 27 september 2013
• 33 procent familjerätt
• 28 procent arvsrätt
• 11 procent köprätt
• 28 procent övrigt

Fackföreningar i Norge med juristförsäkring hos Help
• Industri Energi
• Norsk Transportarbetiderforbund
• Norsk sjömannsforbund
• Postkom
• Norsk Lokomotivmannsforbund
• Skolenes landsforbund
• Norskt arbeidsmandsforbund
• LO Favör Norge

LÄS MER:
Historien om juristförsäkringen