• Magnus Åkesson ute vid Lösens kyrka. FOTO: LEIF GÖBEL

  • Magnus och lärlingen Calle Hansson i saxliften högt uppe i taket, där de arbetar med belysning i en stor hall på ett industriområde utanför Karlskrona. FOTO: LEIF GÖBEL


Magnus Åkesson stod en tid i valet att utbilda sig till präst eller fortsätta som elektriker. I dag är han facklig företrädare för elektrikerna i Blekinge, och på väg in i en utbildning till facklig ombudsman.

Han ser en del likheter i prästyrket och att jobba fackligt.

Magnus gick på elprogrammet i gymnasiet i Ronneby. Han blev klar 1992 mitt i en lågkonjunktur med ont om jobb. Som aktiv inom Svenska Kyrkan blev det istället att prova att arbeta som volontär och församlingsassistent i några år. 1994/96 var det dags för lumpen och givetvis – som elektriker till sjöss inom Flottan i Karlskrona.

SEDAN TILLBAKA som församlingsassistent och Magnus påbörjade också en grundkurs inför prästutbildning. I valet och kvalet när plötsligt erbjudande kom från en elfirma om jobb. Det praktiska intresset tog överhanden inför tanken på fem års teoretiska präststudier. 2005/07 jobbade Magnus åter i kyrkan som kyrkvaktmästare innan ett erbjudande om jobb på Imtech lockade 2007. Där har han förblivit till idag.

NÄR MAGNUS kom in på aspirantutbildningen (för blivande ombudsmän) som börjar nu i oktober försökte han förklara sitt blivande jobb och situation med mycket bortavaro för barnen hemma. De undrade vad han skulle göra efter utbildningen.
– Jag ska hjälpa andra, blev Magnus svar till barnen.
Ett svar som de tyckte om, eller som en av sönerna sade:
– Pappa, det är fint att hjälpa andra.
– Vi tillbringar en tredjedel av vår tid på jobbet och mer tid med arbetskamraterna än med familjen. Det är klart att hur vi fungerar och mår på arbetet, påverkar hur vi har det hemma och vice versa. Att vara förtroendeman är att lyssna, försöka ge råd och hjälpa. Vi är inga experter men vi kan företräda våra medlemmar mot arbetsgivaren, säger Magnus.

VISST FINNS DET många beröringspunkter mellan Magnus kyrkliga intressen och det fackliga uppdraget.Det handlar om människor och att sätta sig in i deras situation, försöka förstå, ge stöd och slussa rätt.
Magnus tycker att den praktiska avtalsbevakningen han håller på med som förtroendevald ofta handlar om att hitta lösningar där både medlemmen och arbetsgivaren måste bli överens om något. Praktiska resultat utan att någon ska ”förlora ansiktet”. Man fortsätter ju relationen på jobbet även efter en tvist.
– Så viktigt att påpeka att vi förtroendevalda inte är några lagvrängare och experter. Däremot kan vi lite bättre innehållet i och tillämpningen av de kollektivavtal vi tecknat. Utifrån det försöker vi lösa tvister och problem, oftast via förhandlingar och samtal som slutar med att man blir överens. Det är överenskommelser vi vill ha, inte teknisk knockout, säger Magnus.

EN AV Magnus käpphästar är att det måste fram betydligt fler fackliga företrädare som är verksamma ute på arbetsplatserna.Alldeles för många företag och arbetsplatser saknar facklig närvaro – facket behöver ett ansikte på varje arbetsplats.
– Hur ska vi kunna bedriva avtalsbevakning ute på elfirmorna om vi inte har några företrädare där?
Han menar att både förbundet och verksamhetskretsarna måste ta utbildning och rekrytering av nya och fler förtroendevalda på största allvar.

EN HJÄRTEFRÅGA är ackorden. Magnus hoppade till och med av uppdraget som ordförande några år just för att bättre lära sig hur ackordet var uppbyggt och fungerade praktiskt.
– Jag kan ju inte övertyga andra om jag själv inte prövat på det ordentligt.
Han anser att ackorden är drivmotorn i elektrikernas lönesystem. Och utan motor – ja då stannar bilen. Många prövar inte för de är så rädda för pappersarbetet. Ackord kräver att man har ordning på papper och skriver upp vad man faktiskt gör. Det är så frestande ”enkelt” att låta någon annan fixa det.
– Tyvärr är priset för det ”ointresset” omkring 20 kronor i timmen i lägre lön. Det blir runt 40 000 kronor på ett år. Det är mer än en trettonde månadslön, poängterar Magnus.

Leif Göbel

Magnus Åkesson

Ålder: 39 år.
Familj: Gift med två barn, sex och
nio år.
Bor: Karlshamn i Blekinge
Intressen: Husvagn/camping.
Arbete: Elektriker. Anställd på Imtech.
Fackligt: Ordförande i sektion 11
(450 medlemmar i Blekinge) inom
verksamhetskrets 8. Ledamot av
Centrala representantskapet.