• Här längs en lite ödsligare sträcka vid vätterstranden har soldrivna och behovsstyrda belysningspållare fungerat bra hittills, menar Conny Silverbrå, elingenjör Jönköping Energi. – Om ingen köper och använder produkterna händer ju inget på utvecklingsfronten, menar han. FOTO: JAN-ERIK JOHANSSON


– Det handlar om att vi vill vara med och hjälpa och testa den framtida tekniken, säger Conny Silverbrå, elingenjör Jönköping Energi Nät AB.

På en gångväg längs den vackra vätterstranden har 20 pållaremed solljusceller och behovsstyrning monterats (se artikel intill).
– De har suttit här sedanmaj 2012 och det verkar fungera bra. Vi får i alla fall inga klagomål på att det inte fungerar, säger Conny Silverbrå.

BESLUT ÄR TAGET om att sätta upp ytterligare 17 stolpar i förlängning till gångvägen och en grundligare utvärdering över hur det fungerar kommer göras vad det lider.
– Någon måste ju pröva den här nya tekniken och där vill kommunen gärna vara behjälplig. Om ingen köper produkterna och använder dem händer ju inget på utvecklingsfronten.

STÖRSTA VINNINGEN för den här varianten, menar han, är på platser där det är långt till närmsta nätanslutning, busshållplatser och liknande. När det gäller pållarna är styrkan i ljuset dock lägre, mer av ledljusfunktion, och passar bäst där inte annat ljus ”konkurrerar”. Bredvid starkare belysning drunknar det här ljuset i jämförelse och det ser skumt ut, menar Conny Silverbrå.
– Vi har inte kalkylerat och utvärderat det här fullt ut men det är ett spännande alternativ när behovet uppstår, säger Conny Silverbrå.

PÅLLARNAS BATTERI har i den här varianten en livslängd på femår. När det gäller utvecklingen av batterier går dock utvecklingen raskt framåt.

Jan-Erik Johansson