• Hela kollektivavtalstanken är att arbetsvillkoren ska vara konkurrensneutrala, säger Per-Håkan Waern på Elektrikerförbundet. FOTO: TOMAS NYBERG

– Så här är inte lagstiftningen tänkt att tolkas. Löner och anställningsvillkor ska inte vara konkurrensmedel.
Hela kollektivavtalstanken är att villkoren ska vara konkurrensneutrala. Det säger Per-Håkan Waern, ansvarig på Elektrikerförbundet för stämningen av Infratek.

Han pekar på att frågan nu måste testas. Den har aldrig satts på sin spets i elbranschen.
– Vi anser att lagstiftningenska tolkas somattdet här är en verksamhetsövergång. När infratek tog över verksamheten från Fortum tog man också över personalen. Nu när det första entreprenörsbytet sker så måste det betraktas som verksamhetsövergång, säger Waern.
Han menar att det inte kan vara rätt att de anställda har en anställning bara så länge kontrakten gäller.

– DET ÄR fullständigt vansinnigt. Det skapar tysta arbetsplatser, sägerWaern.
Ellinor Gudmundsson handlägger ärendet hos LO-TCO rättsskydd. Hon pekar på att EU-domstolen slagit fast sju kriterier, de så kallade ”Spijkers-kriterierna”, för tolkningen om det är en verksamhetsövergång eller inte.

– ALLA KRITERIER behöver inte vara uppfyllda för att man ska bedöma det som verksamhetsövergång, säger Ellinor Gudmunsson.
Den 14 oktober tas ärendet upp till en muntlig förberedelse. Då ska det bestämmas när frågan ska upp i Arbetsdomstolen. Det blir troligen efter nyår.
Per Eklund

 

LÄS MER:
”De passar på att ta bort halta och lytta”