Den närmaste tiden blir det många informationsträffar om det nya regelverket för ackorden för installationsellektriker.
Eio och Sef ska tillsammans informera om avtalet.
– Vi har gjort en förändring i fördelningen av ackordspengarna som gäller projekt som startar efter 1 januari 2014, säger Mikael Pettersson, ansvarig för ackordsfrågor inom Elektrikerförbundet.

 

Vid avtalsförhandlingarna i våras skedde två viktiga förändringar i avtalet om ackord.
• Fördelniningen av pengarna ovanför brytpunkten förändrades. I dag går 60 procent av intäkter över brytpunkten till ackordslaget, 40 procent till företaget. Efter nyår höjs det till 75 procent för ackordslaget och 25 procent till företaget.
• Den individuella månadslönen ska påverka ackordet. En högre månadslön ger en högre andel av ackordet.
– De som skickar in ackordssedlar märker inte så mycket av förändringen, förutom att det blir mer pengar till ackordslaget, säger Mikael Pettersson.

En ytterligare förändring är att man nu kan komma överens om alternativa ackordssystem på klubbnivå. Detta har varit möjligt även tidigare, men behövt överenskommelser på en högre nivå.
De här frågorna och följdverkningar av detta ska man gå igenom vid 16 träffar runt om i lander under några veckor. Första informationen är på Arlanda den 9 oktober och sista i Skövde den 27 november.
Elektrikerförbundet, Sef, och Elektriksa installationsorganisationen, Eio, ska gemensamt informera om de nya skrivningarna i avtalet. Träffarna vänder sig till företag, arbetsledning, ledande montörer och fackliga förtoendemän. Arbetsgivarna sköter anmälningarna till informationsträffarna.

Per Eklund

Informationsmöten

Anmälning går genom arbetsgivaren. Mer information i nästa nummer av Tidningen Elektrikern.

9 oktober Arlanda kl. 09:00 – 12:00
9 oktober Arlandakl. 13:00 – 16:00
21 oktober Umeå kl. 09:00 – 12:00
22 oktober Sundsvall kl. 09:00 – 12:00
24 oktober Örebro kl. 09:00 – 12:00
28 oktober Borlänge kl. 09:00 – 12:00
30 oktober Stockholm kl. 09:00 – 12:00
30 oktober Stockholm kl. 13:00 – 16:00
6 november Jönköping kl. 09:00 – 12:00
8 november Luleå kl. 09:00 – 12:00
12 november Malmö kl. 09:00 – 12:00
13 november Helsingborg kl. 09:00 – 12:00
14 november Linköping kl. 09:00 – 12:00
26 november Göteborg kl. 09:00 – 12:00
26 november Göteborg kl. 13:00 – 16:00
27 november Skövde kl. 09:00 – 12:00

 

LÄS MER:
Skåne har högsta ackordslönerna