• Jonas Lindgren är ledare för verksamhetskrets 8 i Skåne och Blekinge. Tillsammans med kollegorna i kretsen drar de nu igång en manifestation mot de nya regler som Elsäkerhetsverket beslutat ska införas från 1 januari 2014. Foto: Curt Kvicker


Jonas Lindgren, verksamhetsledare för VK 8 i Skåne och Blekinge är nu i full gång med att, tillsammans med andra aktiva, arrangera en manifestation mot det nya regelverk som Elsäkerhetsverket tog i maj.

Vad är det ni planerar?
–Vi ska ha enmanifestation på Gustav Adolfs torg i centrala Malmö den 14 september. Vi finns däremellan elva och två. Det blir en manifestation från medlemmar för medlemmar.

Vad ska ni göra?
– Vi ska dela ut flygblad och tablettaskar. Det blir flera som talar. Det är medlemmar och personer från Elektrikerförbundet centralt.

Varför detta?
– Medlemmarna och de lokala klubbarna har drivit på att vi måste ha en manifestation för att visa vårt missnöje.

Missnöje med vad?
– Elsäkerhetsverkets handläggning och beslut av nya bestämmelser. Att det inte längre behövs ett anställningsförhållande för att jobba. Vi vet att tåget har gått för det första beslutet. Men vi vill visa vårt missnöje. Vi vill röra om i grytan så folk vaknar. Tror inte alla förstått innebörden i Elsäkerhetsverkets beslut. Beslutsfattare inser inte konsekvenserna.

Vad är det för fel på Elsäkerhetsverkets beslut?
– De tar väck kravet kravet att man ska vara anställd hos den behörige installatören. De tar väck kravet att det ska vara ordning och reda. Vi anser att det äventyrar säkerheten. Det öppnar också upp för bemanningsföretag på ett helt annat sätt än i dag.

Blir det fler än Elektrikerförbundet som deltar?
– Vi har tagit kontakt med de andra inom 6F, liksom IF Metall och Kommunal. Vi vet inte i dag om de deltar.

Per Eklund