Efter olyckan i Risböle utanför Skellefteå tillsatte Svensk Energi en arbetsgrupp som skulle ta fram riktlinjer för arbete i trästolpar. Men det har varit svårt att hitta enhetliga regler.
Många har väntat på riktlinjer. Nu kan de vara på väg i vinter.

Under 2011 hade Svensk Energi en arbetsgrupp som utredde ifall man skulle lämna ut en EBR publikation (EBR är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-145 kV).
Man hade genom ett projekt via Elforsk försökt att kartlägga riskerna med arbete i HSP (högspänningsstolpar) och vilken risk som förelåg just med strömledning i en impregnerad trästolpe.

Publikationen skulle innefatta resultat från prover, strömmens inverkan, riskhantering, kontroll av anläggning samt rekommendation om hur arbete i HSP stolpar av trä skulle utföras samt riskbedömmas.
Ulf Carlsson, är andre vice ordförande i Elektrikerförbundet, och han sitter i den kommitté som Svensk Energi tillsatte för det här arbetet.
– Det var krångligt att hitta entydiga regler. Det finns ett utkast. Gruppen är inte nedlagd, men den tidigare ansvarige har gått i pension, säger Ulf Carlsson.

Han berättar att man i gruppen diskuterat hur man kan pröva från marken om stolpen är strömförande. Att hitta instrument där du kan stå på marken och nå upp till ledningen med ett instrument.
– Det finns inte på marknaden i dag.
– Det enda som är säkert är ju att stänga av strömmen. Men det finns två parametrar som är osäkra. Om det blir fel i ordergivningen till driftcentralen och stolpen är trasig samtidigt, då är det inte säkert, säger Ulf Carlsson.
Det andra alternativet enligt Ulf Carlsson är att hitta säkra arbetsmetoder trots att det är spänning i ledningen.

På Svensk Energi som ger ut EBR-publikationer så är man medveten om att det dröjt med rapporten.
– Det finns en EBR-publikation. Men den är inte publicerad. Det drogs i gång ett forskningsprojekt genom Skellefteå Kraft och Lunds tekniska högskola. Den rapporten är fortfarande inte publicerad, och man ville inte publicera EBR-rapporten innan forskningsrapporten var klar, säger Christer Gruber på Svensk Energi.

Han förklarar att man ville ha rätt bas och förutsättningar för att kunna skriva en rapport. Forskningsrapporten drar dessutom ut på tiden.
– Det är lite pinsamt för oss, men det gäller att ha rätt grund. Norrmännen har ju vidtagit åtgärder, men om man gjort rätt vetman inte, säger Gruber.
På Skellefteå Kraft sitter Mats Wahlberg och håller i arbetet med forskningsrapporten.
– Det sista ska skrivas ihop nu. Den var i stort set färdig, men det behövdes kompletterande mätningar. Det är så oerhört många faktorer som spelar in. Det finns inget riktigt ja eller nej. Det är komplext, säger Mats Wahlberg.
Han tror att forskningsrapporten är klar innan årsskiftet och sen kan det bli en ny remissväng innan
EBR-publikationen är klar.

Per Eklund