– Vi har tagit trä för isolerat. Aldrig sett en fara i att klättra i stolpar. Alltid sett det som ett arbete utan spänning. Men en olycka i Risböle förändrade detta. En linjemontör avled.

Sven Höckert är ombudsman för Elektrikerförbundet i Östersund och har arbetat med riskerna i trästolpar. Han är bekymrad över att det inte kommit till stånd nya föreskrifter för hur man arbetar.
Efter olyckan i Risböle tillsattes en arbetsgruppsom skulle utarbeta EBR-föreskrifter. Men man kom aldrig överens i arbetsgruppen och det blev ingen EBR-föreskrift.

Tyvärr så verkar denna information än idag inte nått ut till samtliga företag eller anställda som arbetar med dessa arbeten, antingen som nätbolag eller som inhyrd underentreprenör. Framförallt kanske som inhyrd underentreprenör där det ofta finns brister både i det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskanalyser samt utbildning av montörerna, säger Sven Höckert.
– Hade man släppt föreskrifterna hade chansen varit stor att företaget lagt om arbetsmetoderna. Meddelande ges ju ofta inte samma uppmärksamhet tyvärr som en publikation skulle göra, fortsätter Sven Höckert som frågar sig varför det inte kommit en EBR-föreskrift.

Han konstaterar att överslag kryper genom träet.
– Det är ett farligt arbetsmoment, men många tror inte att det är farligt
Efter att Erik Trygg varit med om ett tillbud, ändrade Härjeåns sina regler.
– Härjeåns hade ett tillbud och ändrade allt på en gång. De har tagit ett ansvar. De månade om sina gubbar. Det är skillnad hur bolagen jobbar med kontinuerligt arbetsmiljöarbete, säger Höckert.

För att diskutera problemen planerar nu Elektrikerförbundet för kraftverkskonferenser. 29-30 augusti är det i Gävle och 4-5 september i Göteborg.

Per Eklund
elektrikern@daladem.se