– Det är klart att det skulle vara en fördel om vi hade en gemensam instruktion.
Det säger Sven-Erik Dahlgren, elsäkerhetsingenjör på Härjeåns om behovet av regelverk från Svensk energi.

 
Det var Sven-Erik som tog emot informationen om incidenten där Erik Trygg var nära att drabbas av en strömgenomgång.
Snabbt ändrade företaget regelverket hur man arbetar i trästolpar.
– Vi jobbar i det som kallas E9, ett system som tagits fram tillsammans med Afa och försäkringsbolagen.Vår personal är duktiga på att rapportera när det inträffar något. Då finns det ingen risk att ärenden försvinner. Det gäller både tillbud och förbättringsåtgärder, berättar Sven-Erik.

 

 

När någon rapporterar om ett tillbud landar det omedelbart på bordet hos den ansvarige chefen för respektive område.
Sven-Erik tror också att mörkertalet minskat i att rapportera om strömgenomgång.
– Man ser det inte som skämmigt längre.
På Härjeåns  är han elsäkerhetssamordnare och också ordförande i skyddskommittén. Han konstaterar att det gickbradenhärgången,men att det naturligt blev viktigt att ta beslut för framtiden.
– Vi kan ju inte bara sluta klättra i stolpar. Men det är viktigt att göra en riskanalys, både när man planerar jobbet och när man står vid stolpen.

 

 

Vid Härjeåns gjorde man en särskild instruktion vid den här typen av arbete.
– Det är ju framförallt när det är stolpar med stag och jordlina det här gäller. Det är ju ett känt fenomen att trästolparna kan vara strömförande.Men det kan också vara svårt att se om något är sprucket, säger Sven Erik Dahlgren.
Nu hoppas även Sven-Erik att det kommer till en gemensam instruktion.
– Vi ska ju jobba på ett säkert sätt.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se