– Det är bra med utredning. Vi välkomnar att förstärka det regelverk vi har redan i dag. Kan man få ett motsvarande regelverk i andra branscher är det jättebra. Ingen slår vår elsäkerhet vi har i dag.

Det säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin, apropå regeringsbeslutet att tillsätta en utredning.

Han menar dock att man börjat i fel ända. Att regeringens utredning skulle kommit före Elsäkerhetsverkets beslut om att förändra behörighetsreglerna.

– Det är inte så resan varit. Elsäkerhetsverket började i största hemlighet skriva en ny ellag. När de märkte att de inte kunde gå igenom det i riksdagen, började man på att förändra behörighetsförordningen, där man tar bort hela fundamentet för elsäkerheten, anställningsförhållandet..

Jonas Wallin menar att de förändringarna som Elsäkerhetsverket beslutat om, riskerar elsäkerheten och är bara till för att öppna upp för bemanningsföretag.

– Farhågan är att regeringsutredningen det kan leda till fram till stora negativa förändringar. Förhoppningen är att det blir en förbättring. Fram till nu har det varit väldigt ideologiskt styrt. Eio och Svenskt Näringsliv har legat bakom. Om det kommer en utredare borde det leda till något positiv. Vi förväntar oss att bli en del av utredningen och bidra med vår kunskap, säger Wallin.

Även om Elektrikerförbundet och Johan Wallin varit starkt kritiska till Elsäkerhetsverkets hantering av regelverket och förändingsförslagen, så vill Jonas Wallin inte stänga dörrarna. Han menar att det kan finnas möjlighet att förbättra elsäkerhetssystemet på det elsverige som Elektrikerna inte har inflytande över.

– Jag vet inte upplägg på utredningen ännu. Vi kommer naturligtvis gå in med öppna ögon. Så länge de jobbar för ett elsäkrare Sverige är vi med. Jag ser fram emot att ge vårt bidrag till utredningen. Få till en reglering som fungerar rakt över. I Industrin och i kommuner och landsting, säger Wallin.

Per Eklund