Vid regeringens sammanträde i dag togs beslut om att utreda elsäkerheten. 

”Dagens regler är vare sig heltäckande eller tydliga. Vissa elektrikers kompetens – elinstallatörernas – är noga reglerade i lagen, medan andras – de så kallade yrkesmännens – inte alls reglerats i lagstiftningen.”, skriver Anna-Karin Hatt i sin blogg i dag.

Elsäkerhetsverket tog i maj beslut om ett nytt regelverk från 1 januari, något som starkt kritiserats av landets elektriker, bland annat Elektrikerförbundet. Nu tillsätter alltså energiminister Anna-Karin Hatt en ny utredning i frågan.

Enligt Hatt ska regeringens utredning föreslå ett modernt regelverk där lagen ställer formella kompetenskrav på alla som utför elektriska installationer.

– I utredningens uppdrag ingår också att definiera vad en elektrisk installation är och vilket behov det finns av att utforma sanktioner som kan användas om regelverket inte följs, säger Anna-Karin Hatt.

Per Eklund