• Tina Nordling är ny ledamot i Elsäkerhetsrådet. Foto: Per Eklund

 

Hallå där…
… Tina Nordling, regionombudsman i  Region Mitt i Elektrikerförbundet, som utsetts av regeringen som ny ledamot i Elsäkerhetsrådet efter Göran Söderlund.

Hur utsågs du?
– Elektrikerförbundet nominerade mig och Elektrikerförbundet har alltid haft en plats i rådet. Sen utsåg regeringen ledamöterna i rådet.

Hur länge är du vald?
– Mandatiden är tre år.

Vad är Elsäkerhetsrådet?
– Elsäkerhetsverket bevakar, förändrar och förnyar regelverk. Rådet ska vara behjälplig för Elsäkerhetsverket och koll på att rätt frågor hanteras. I rådet sitter det representanter för olika myndigheter.

Kan du verkligen påverka något?
– Det är ju inte beslutande organ och har inte sista ordet. Men de måste i alla fall lyssna. Det gäller för mig att dela med mig av kunskap och erfarenhet. Jag hoppas kunna tillföra om hur det är i verkliga livet. Elsäkerhet är ju också definitivt en arbetsmiljöfråga.

Elsäkerhetsverket har fått kritik för att inte lyssna på kritiska synpunkter?
– Så kan de vara. De kan skita fullständigt i vad jag säger. Men det gäller att ha bra argumentation och bra på fötterna. Att vara insatt och göra det bästa av situationen.

Per Eklund

 

Ledamöter i Elsäkerhetsrådet utsedda

Den 19 juni beslutade regeringen om förordna nio ledamöter i Elsäkerhetsrådet under tre år.
Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd vid Elsäkerhetsverket.
Generaldirektören för Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, är ordförande i Elsäkerhetsrådet.
Övriga ledamöter:
Bo-Göran Ahl, f.d. kanslichef, Elektriska Nämnden
Lars Eklund, enhetschef, Post och Telestyrelsen
Thomas Korssell, vd, Svensk Elstandard
Barbro Köhler-Krantz, senior advisor, Arbetsmiljöverket
Stina Wallström, produktsäkerhetsansvarig, Teknikföretagen
Mikael Schmidt, enhetschef, Konsumentverket
Tina Nordling, ombudsman, Svenska Elektrikerförbundet
Matz Tapper, teknikansvarig elnät, Svensk Energi
Jan Siezing, vd, Elektriska Installatörsorganisationen