• Alexander Brockne. Foto: Magnus Skoglöf

 

Det blir tuffare regler för arbetslösa från 1 september. Missar du att lämna in en aktivitetsrapport om jobbsökeri, riskerar du få a-kasseersättningen indragen. På Elektrikernas A-kassa räknar med att man får hantera 40 gånger fler ärenden.

Det är en ny lag som styr förändringarna för A-kassorna och de arbetslösa. Tidigare har du bara behövt rapportera muntligt om jobb du sökt. Nu måste den arbetslöse lämna en skriftlig rapport varje månad. Missar du riskerar du att ersättningen dras in. Samma gäller om du missar ett möte.
– Det blir fler sanktionsmöjligheter om man missköter sitt arbetssökande, säger Alexander Augst, föreståndare för Elektrikernas A-kassa.

Arbetsförmedlingen har nu skyldighet att informera A-kassan om alla avvikelser. Detta gör att A-kassans personal måste hantera många fler ärenden.
Alexander Augst beräknar att det blir 40 gånger fler ärenden. I fjol hade Elektrikernas A-kassa 16 sådana ärenden att hantera, nu blir det 640 per år. Men Augst räknar med att man ska hinna med alla ärenden med nuvarande personal.
– Slår man ut det blir det tre ärenden per dag, säger Augst.
De nya reglerna innehåller också nya sanktionsmöjligheter. Om nu gör något fel eller missar en rapport, så får du till att börja med en varning. Händer det igen kan ersättningen dras in en dag, sen fem dagar och till slut tio dagar.

I det system som man lämnar har det bara funnits en sanktion. Indragning av 25 procent av ersättningen under 40 dagar. Det betyder tio dagars avdrag direkt.
– Det har inte varit juste med en så hårt reaktion, säger Alexander Augst.
Han hoppas nu att alla arbetssökande får en riktig information om de nya reglerna på Arbetsförmedlingen och att nya arbetslösa får en grundlig information.
– Det värsta är om de skyfflar över det på A-kassorna.
Nu finns information om reglerna på A-kassans hemsida och även Arbetsförmedlingen har sådan information.
– Vi har också skickat ut information till alla arbetssökande, säger Alexander Augst.

Per Eklund

 

Läs mer på www.elektrikernasakassa.se