Arbetsgivarorganisationen Elektrikska installationsorganisationen, Eio, vill att staten ska förbjuda fackliga sympatistrejker.

 

I ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström kräver de att lagen ändras både vad gäller konfliktåtgärder i förhandlingar och totalt förbud för sympatiåtgärder..

– Redan offentliggörandet av ett strejkvarsel kan få en lika allvarlig ekonomisk konsekvens för företagen som en verkställd stridsåtgärd, säger Jan Siezing, på Eio.

I sitt öppna brev kräver Eio att:

– Det införs krav på att en konfliktåtgärd måste stå i proportion till dess konsekvenser.

– Medlingsinstitutet får i uppdrag att redovisa ekonomiska konsekvenser av annat än enbart genomförd arbetsnedläggelse och utökade befogenheter att skjuta upp eller ställa in varslade stridsåtgärder.

– Sympatiåtgärder förbjuds.