Vattenfall är helt och hållet ansvarigt för att elektrikern Patrik Lundmark avled den 24 mars 2010, enligt den dom som föll i tingsrätten på måndagen.
– Företaget har inte velat ta på sig något som helst ansvar, säger Christer B Jarlås, åklagare.

Företagsboten dömdes till 1,5 miljoner kronor. Den ska betalas av Vattenfall Services nordic AB. Bolaget ska också betala skadestånd till anhöriga, hustrun Maria Lundmark och de två barnen.
De två övriga företagen som också åtalades för dödsolyckan, Luleå energi elnät AB och Enboms Alltjänst AB anses inte ha haft ansvar för arbetsmiljön vid olyckstillfället.
Olyckan inträffade på ön Likskär i Luleå skärgård där både lågspänningsledning och högspänningsledning skulle bytas ut.
Luleå Energi lade ut arbetet på entreprenad. Vattenfall vann upphandlingen och Enboms alltjänst anlitades som underentreprenör.
Den omkomne Patrik Lundmark och hans arbetskamrat var anställda hos underentreprenören.

När de kom till Likskär den första dagen skulle Patrik Lundmark och arbetskamraten fästa linor längs stolparna till lågspänningsledningen. De turades om att klättra upp i stolpen och den här gången var det Patrik Lundmarks tur. Lågspänningsledningen var utan spänning, medan högspänningsledningen intill var på.
Just på det här stället gick högspänningsledningen och lågspänningsledningen parallellt i en kraftledningsgata som var uthuggen i skogen. Stolparna till högspänningsledningen var lutade mot lågspänningsledningen för att de nya stolparna skulle kunna monteras.
Den stolpe som höll upp högspänningsledningen intill stolpe 31, där Patrik Lundmark skulle arbeta hade varit stagad, men var det inte när den blivit lutad.

Tingsrättens ordförande och ledamöter menar att en stople som haft stag också ska ha det när den har lutats för att den ska stå stadigt. Den aktuella stolpen har kommit närmare stolpe 31 under dagen den 24 mars, enligt tingsrättens slutsatser. Det bygger rätten bland annat på att chefen för det mindre företaget varit upp i stolpen tidigare under dagen.
När Luleå energi gjorde upphandlingen och sedan skrev kontrakt med generalentreprenören Vattenfall framgick det att det att Vattenfall skulle ansvara för arbetsmiljön enligt arbetmiljölagen, anser tingsrätten.
– Jag är nöjd med domen. Jag ansåg egentligen redan från början att det var Vattenfall som bar ansvaret. Men de tog inte på sig något som helst ansvar. Därför var jag tvungen att åtala alla tre bolagen, säger Christer B Jarlås, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund.

Vattenfall hänvisar till kommunikationsansvarige Roger Lindmark.
– Vi ska läsa den omfattande domen. Dels vill vi göra en bedömning av vad domen betyder vad det gäller ansvarsfrågan, dels vill vi se hur vi kan undvika olyckor i framtiden. Ingen ska behöva dö på arbetet, säger han.

Karin Sjöberg

 

LÄS MER:
Elmontör dödsstörtade