• Stefan Pålsson, Christer Sjölin från VK 8 och förbundsordföranden Jonas Wallin hade olika synpunkter under debatten om att kollektivansluta alla medlemmar till juristförsäkringen. Foto: Per Eklund

Varje medlem i Elektrikerförbundet får en juristförsäkring från november 2013. Besluten tog under tisdagen av Elektrikernas centrala representantskap, CR.

Förbundsordföranden Jonas Wallin menar att försäkringen har kommit till för att skapa jämlikhet i samhället och skapa ett mervärde för medlemmarna.

Elektrikerförbundet har sen ett år haft en frivillig juristförsäkring, där omkring 5000 av förbundets 20 000 medlemmar anslutit sig. Förslaget från förbundsstyrelsen om att utveckla försäkringen till att bli kollektiv, har dock skapat en debatt inom förbundet.

När CR under tisdagen diskuterade frågan, så var flera ledamöter kritiska till förslaget och ville avslå förslaget.

Från Skåne och Östergötland kom ledamöter i CR och refererade diskussioner på klubbmöten och andra möten. De menade att en majoritet av medlemmarna i den lokala organisationen var emot en anslutning.

– Försäkringen är jättebra. Vi har argumenterat för den. Hälften har skrivit in sig, men hälften har inte velat vara med. Tänk igenom detta. Det ska inte vara kollektiv anslutning, sa Stefan Pålsson från VK 8 i debatten.

Han fick stöd av flera andra ledamöter från Skåne och Östergötland, som menade att det kunde leda till medlemstapp. Det blev en debatt om vad medlemmarna sagt genom att ansluta sig eller inte, och det blev en debatt om behovet att ge mer i medlemsvärde för den enskilde medlemmen.

– 64 procent har sagt nej om det kostar pengar, men vad säger de om det inte kostar pengar, konstaterade Elin Gustafsson Fagerlind från El-ettan.

Efter en lång debatt med ett 20-tal inlägg, beslutade CR efter förbundsstyrelsen förslag. Det innebär att alla medlemmar omfattas av juristförsäkringen från och med november 2013. Kostnaden för de tre första åren betalas av Elektrikerförbundet. Inga extra avgifter för medlemmarna. Efter tre år ska försäkringen utvärderas.

Elektrikernas ordförande Jonas Wallin säger att medlemmarna i Elektrikerförbundet står starkare med den nya försäkringen.

– Vi spar pengar för våra medlemmar. Samhället är inte jämlikt. Det är ytterst få av våra medlemmar som varit i kontakt med en jurist. Det här är utanför vår kultur, men vi kommer att behöva den, säger Jonas Wallin.

Han tror att juristförsäkringen kan bli en lika stor sak inom fackföreningsrörelsen, liksom den kollektiva hemförsäkringen blivit.

– Vi var först med den också.

Per Eklund