• Omröstning efter het fråga på CR. Foto: Per Eklund

 

Det blev en lång debatt om ungdomsfrågorna plats inom Elektrikerförbundet, vid det centrala representantskapet, CR, på Runöskolan under tisdagen. Förslaget om att ta beslut om en centralt ansvarig hänsköts till en stadgegrupp.

I en motion till mötet hade Unga Elektriker lagt förslag om att Elektrikerförbundet väljer en ungdomsansvarig på central nivå, och att denne ansvarige ska vara under 30 år. Dessutom  ville man att varje verksamhetskrets skulle välja lokala ansvariga för ungdomsfrågor.

Debatten blev lång och kön till talarstolen var lång.

Förbundsstyrelsen vill hänskjuta frågan till en stadgegrupp som skulle utreda frågan för att förbereda ett beslut till Elektrikerförbundets förbundsmöte 2014.

Motionärerna ville istället att stadgegruppen skulle få ett beslut om en ungdomsansvarig i ryggen. De ville ta ett beslut vid mötet. Efter rösträkning beslutade CR med röstsiffrorna 34-28 att frågan skulle utredas av stadgegruppen och att inget beslut skulle tas under mötet.

Per Eklund