• Från Centrala representatskapet för ett år sedan i Malmö. Foto: Per Eklund

 

Den 11-12 juni väntar nästa Centrala representantskapet, CR, för Elektrikerförbundet. Mötet äger rum i Stockholm.

På dagordningen står då bland annat fyra motioner. Om alkoholpolitik, om ungdomsansvarig, om medlemsavgift vid sjukskrivning och en om att det ska vara möjligt att gå med i Elektrikerförbundet även om man är utan anställning.
På dagordningen finns också ett förslag om att alla medlemmar ansluts till Help juristförsäkring.

Centrala Representantskapet består av totalt 54 ledamöter, som väljs i respektive verksamhetskrets. CR har möte två gånger per år och är Elektrikerförbundets högst beslutande organ mellan förbundsmöten som hålls vart fjärde år.

Per Eklund

 

LÄS MER:

Inför Centrala Representantskapet