Här följer andra förslag inför Centrala Representantskapet.

 

• Krav på diskussion om avtalet
Lägg in en extra punkt på Centrala representantskapet om ackordsprislistan och ackorden, kräver en ledamot i CR.
Han vill att ämnet belyses ordentligt, diskuterar framtidsutsikter, utbildning ny teknik samt att det tillskjuts mer ekonomiska medel till ackordsarbetet.

• Utveckling av verktygen för Regionala skyddsombud
Använd den nya elektroniska tekniken för att underlätta arbetet för Regionala skyddsombud. Det planeras av förbundet centralt.
I ett projekt ska man skapa en ”webbchecklista”, bygga om enkätverktygen så att de går att hantera på telefoner och läsplattor, samt köpa in fyra iPad för en provverksamhet.

• ”Restriktiv alkoholanvändning”
Inga av Elektrikerförbundets medel får gå till alkoholkonsumtion. Elektrikerna ska verka för en restriktiv alkoholpolitik i LO och i samhället i stort.
Det kräver en medlem i en motion till CR. Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. De anser att den nuvarande policyn är bra.

• ”Orättvis medlemsavgift”
Medlemmar i Elektrikerförbundet, som arbetar utanför arbetsområde, måste betala en högre avgift vid sjukskrivning än de medlemmar som arbetar inom arbetsområdet.
Det vill fyra medlemmar ha en ändring på. De vill att alla elektrikerförbundets medlemmar ska betala samma medlemsavgift vid sjukdom.

• ”Lättare bli medlem”
Det borde vara möjligt att bli medlem i Elektrikerförbundet utan att ha en anställning. En medlem motionerar till CR att det ska räcka med elektrikerutbildning för att kunna bli medlem.
Förbundsstyrelsen är tveksam till förändringen, men vill lämna över frågan till gruppen för stadgerevision.

• Kollektiv juristförsäkring
Frågan om att den nu frivilliga juristförsäkringen ska bli kollektiv och inbegripa alla medlemmar kommer upp på CR:s dagordning. Det finns i dag ett avtalsförslag mellan Elektrikerförbundet och försäkringsbolaget Help om att omvandla försäkringen.

Vill ha ungdomsansvarig
Gör det ekonomiskt möjligt för att utse en ungdomsansvarig i Elektrikerförbundet. Den ansvarige bör väljas på fyra år.
Det vill Unga elektriker, som skrivit en motion till Centrala representantskapet, CR, som har möte i juni.
Frågan är en stadgefråga, konstaterar förbundsledningen. I sitt svar på motionen inför behandlingen av CR, säger man att frågan påverkar stadgarna och därför måste skickas vidare till den speciella stadgegrupp som finns i förbundet.
Styrelsen är dock positiv till att uppdraget blir ett förtroendeuppdrag, man väljs till. De är dock negativ till att ha en speciell åldersgräns. ”Det är tillfyllest att säga att det ska vara en ung person.”, skriver styrelsen.

 

LÄS MER:

Många beslut på CR-möte i juni