74 procent av elektrikerna är nöjda med sitt jobb, därför att de ha bra arbetskamrater. Nästan lika nöjda är deras chefer. 70 procent av elföretagarna är nöjda med jobbet.
Curt Schröder som under hela sitt arbetsliv forskat om arbetsmarknaden är överraskad över siffran.
– Jag har aldrig mött en yrkesgrupp som är så pass nöjda med sitt jobb, säger Schröder.
I den nyligen publicerade rapporterna om installationselektrikernas arbetsmiljö, har man ställt frågan ”Anser att du i stor sett har ett bra arbete?”.

Bland elektrikerna svarar 23 procent att att man är ”mycket nöjd”. 50,6 procent svarar ”nöjd” på frågan. 20,8 procent svarar ”varken eller”, 4,2 procent svarar ”missnöjd” och 1,5 procent ”mycket missnöjd”.

Skälet till att man är nöjd är i första hand att det finns så bra arbetskamrater, i andra hand att det är ett omväxlande arbete och i tredje hand att det är bra lön.
Tittar på olika ålderskategorier, så är det de mellan 36 och 55 år och de under 25 år som är mest nöjda, medan de äldsta och de mellan 26 och 35 år mer missnöjda.
De allra mest positiva är skyddsombud, kvinnor och de som jobbar i företag med mer än 100 anställda. Där är 82 procent ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med sitt arbete.
När samma fråga ställs till elföretagarna, så är 70 procent ”nöjda” eller ”mycket nöjda”. Mest nöjda är företagare med mindre än tio anställda. Därefter minskar företagsledarnas nöjdhet. Bland företagare med 100-200 anställda är bara hälften nöjda med arbetet och branschen.

Per Eklund

Undersökningen

Installationselektrikers arbetsmiljö, slutrapport. Huvudansvarig för undersökningen har varit Curt Schröder. Undersökningen är beställda av och utförd i samarbete med Elektrikerförbundet, Sef, och Elektriska Installatörsorganisationen, Eio. Publicerad i januari 2013.

Rangordning varför elektriker är nöjd med arbetet:
1) Bra arbetskamrater.
2) Omväxlande arbete.
3) Bra lön.
4) Fritt, frihet.
5) Bra chefer, arbetsgivare.
6) Självständighet.
7) Bra, varierande arbetsuppgifter.
8) Lärorikt, utmanande.
9) Intressant, roligt arbete.
10) Eget ansvar.

 

Elföretagarnas syn på arbetet:

Positivt:
Omväxlande, brett arbetsområde.
Teknik, teknisk utveckling, tekniskt intressant.
Framtidsbransch
Utvecklande
Intressant
Kundkontakt
Lönsamhet

Negativt:
Pressade priser.
Oseriösa aktörer.
Stress, kortare tidplaner.
Facket, omodernt, dåliga relationer.
Sämre status för branschen.
Besvärliga regler.
Trög, konservativ bransch.