Karl- Erik Guldhag, ombudsman på fackförbundet Elektrikerna, följde rättegången under alla tre dagarna.
– Alla beklagade olyckan, men ingen ville ta på sig ansvaret för den, säger han.
Hans uppfattning är att Vattenfalls ombud Kristoffer Ribbing i sin slutplädering för mycket ägnade sig åt exercis i paragrafer.
– Företagen har helt enkelt inte gjort det de skulle. Olyckan var helt onödig.

Han påpekar
att visst arbetade Patrik Lundmark på en spänningslös anläggning, som arbetsmetoden bedömdes utifrån.
– Men han arbetade bredvid en högspänningsledning som var igång.
Karl-Erik Guldhag anser att den som var elsäkerhetsansvarig på Likskär hade för många arbetsuppgifter.
– Den ansvarige ska finnas på plats och för varje moment ska det göras riskbedömningar.
Även chefen för Enboms alltjänst hade ett sådant ansvar, anser han.

Men både Luleå
energi och Vattenfall hade ett stort ansvar för arbetsmiljön, påpekar han.
– Man borde ha gjort färdigt högspänningsledningen innan arbetet på lågspänningsledningen påbörjades, säger Karl-Erik Guldhag.

Karin Sjöberg

LÄS MER