Under torsdagen beslutade Elsäkerhetsverkets insynsråd att ställa sig bakom förslaget till nya Behörighetsföreskrifter till elinstallationsförordningen.

Ledamoten Göran Söderlund föreslog återremiss men fick inget stöd för detta. Nu ska Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabeth Falemo gölra vissa redaktionella ändringar innan det blir definitivt beslut om genomförande.

Förslaget till den nya behörighetsförskrifterna har diskuterats intensivt det senaste året. Alla fackliga organisationer som organiserar elektriker har sagt nej till förändringarna. De menar bland annat att de nya föreskrifterna öppnar för att företag kan ta in lågavlönade utländska entreprenadföretag. De menar också att förändringarna riskerar att försämra elsäkerheten.

– Jag hoppas det kommer en reaktion från de politiska partierna i riksdagen och att energiministern tar bladet från munnen. Annars misstänker man starkt att det finns en dold politisk agenda som byråkraterna i Elsäkerhetsverket agerar utifrån, säger Jonas Wallin, Elektrikernas förbundsorförande på www.sef.se.

Per Eklund