74 procent av elektrikerna är nöjda med sitt jobb, därför att de ha bra arbetskamrater. Nästan lika nöjda är deras chefer. 70 procent av elföretagarna är nöjda med jobbet.

Curt Schröder som under hela sitt arbetsliv forskat om arbetsmarknaden är överraskad över siffran.
– Jag har aldrig mött en yrkesgrupp som är så pass nöjda med sitt jobb, säger Schröder.
I den nyligen publicerade rapporterna om installationselektrikernas arbetsmiljö, har man ställt frågan ”Anser att du i stor sett har ett bra arbete?”.

Bland elektrikerna svarar 23 procent att att man är ”mycket nöjd”. 50,6 procent svarar ”nöjd” på frågan. 20,8 procent svarar ”varken eller”, 4,2 procent svarar ”missnöjd” och 1,5 procent ”mycket missnöjd”.
Skälet till att man är nöjd är i första hand att det finns så bra arbetskamrater, i andra hand att det är ett omväxlande arbete och i tredje hand att det är bra lön.

Per Eklund

Fotnot: Mer om detta kan du läsa i Elektrikern nr 5 som kommer i brevlådan omkring den 27 maj.