Idag presenterar LO en rapport där man granskar skillnaderna mellan EU-ländernas skatte- och avgiftssystem. Skillnader som utnyttjas för att konkurrera ut svenska små och medelstora företag.

– Genom att skriva företag på Irland och hämta personal från Polen kan arbetskraftskostnaderna pressas betänkligt. Utländska företag kan halvera sina arbetskraftskostnader utan att bryta mot svenska kollektivavtal. Den här smutskonkurrensen är ohållbar, säger LOs jurist Claes-Mikael Jonsson.

LO menar att lönenivåerna långsiktigt pressas nedåt även i Sverige .

I rapporten lägger LO förslag på hur en konkurrens på lika villkor skulle se ut. Förslag som behöver ha stöd över både partiblock och parterna på arbetsmarknaden.
LO föreslår bland annat:
• Inför lagstiftning som gör huvudentreprenören ansvarig för att alla aktörer i ett projekt följer gällande lagar och avtal.
• Inrätta en europeisk yrkesinspektion för att förbättra samarbetet mellan nationella yrkesinspektioner och skattemyndigheter.
• Avskaffa regeln om att inkomstskatt inte behöver betalas för arbete de första 183 dagarna i Sverige.

Per Eklund