Risken att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall minskade i början av 2000-talet. Nu har minskningen avstannat.

För 2010 och 2011 ökade såväl risken som antalet godkända arbetsskador. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013”.

I arbetsskaderapporten 2013 redovisas risken för allvarlig arbetsskada och arbetssjukdom efter yrken, företagsstorlek samt län och regioner. Intressanta regionala skillnader är exempelvis att risken i byggbranschen är högst i Uppsala och Gävleborgs län.

Mer än fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings databas som i dag innehåller mer än 10 miljoner ärenden. Databasen är en unik kunskapskälla.

Yrkesgrupper med relativt höga skaderisker har oftast höga risker i början och i slutet av yrkeslivet och lägre risker i medelåldern, det gäller till exempel byggnadsarbetare och metallarbetare. Skaderiskerna bland yrkesförare, försäljare i detaljhandeln och inom vård och omsorg tycks öka kontinuerligt med stigande ålder.

I Arbetsskaderapporten konstateras också att statistiken inte ger en fullständig bild av antalet arbetssjukdomar. Det tar ofta lång tid för en arbetssjukdom att visa sig. Bevisreglerna för bedömning av arbetssjukdomar har varierat över tid och det påverkar utfallet.

Den vanligaste diagnosen som orsakat en arbetssjukdom bland män är hörselnedsättning. För kvinnor är det vanligast med sjukdomar i huden,

Den långvariga sjukfrånvaron ökade från 2010 till 2011 bland de som arbetar såväl i privat näringsliv  som i kommuner och landsting.

Antalet fall av långvarig sjukfrånvaro har bland annat ökat bland murare, förskollärare och inom tandvården, medan den har minskat påtagligt för bland annat lagerarbetare, väktare, tidningsbud och läkare.

Per Eklund

Mer om rapporten kan du läsa på:http://www.afaforsakring.se/Analys-och-statistik/Arbetsskaderapporten/