Byggnads varslar om stridsåtgärder gällande Entreprenadmaskinavtalet från den 28 maj.  Stridsåtgärderna berör 200 medlemmar i Byggnads.

Byggnads har tidigare sagt upp Entreprenadmaskinavtalet att upphöra gälla from den 14 maj. Byggnads varslar nu om stridåtgärder mot företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna.

Stridsåtgärderna träder ikraft tisdagen den 28 maj och omfattar ca 200 av Byggnads medlemmar i 17 företag. Entreprenadmaskinavtalet omfattar ca 3000 personer.

– Byggnads har i avtalsförhandlingarna lagt fram förslag som är i princip likvärdiga med de som gäller för samma kategori av arbetare som är anställda i ett företag där företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier (BI). Maskinentreprenörerna har hittills helt ignorerat Byggnads krav och istället återkommit med förslag på avsevärda försämringar för våra medlemmar, säger Göran Tinglöv, chef för Byggnads avtalsenhet.

Per Eklund