Antalet arbetslösa elektriker sjönk med 50 personer mellan mars och april. I stort sett på hela arbetsmarknaden kan man se en minskning.

I april var 584 elektriker öppet arbetslösa. Det är 50 färre än under mars 2013. Det är 2,3 procent av antalet medlemmar i Elektrikernas a-kassa. För ett år sedan var antalet arbetslösa 512 personer. Även antalet deltidsarbetslösa har sjunkit från mars till april, från 77 till 71 personer. Däremot är antalet personer i program med aktivitetsstöd i stort sett det samma. 456 elektriker hade aktivitetsstöd i april.

Tendensen är densamma på i stort ett hela arbetsmarknaden. Antalet öppet arbetslösa sjönk med nästan 9000 personer från 114 190 till 105 476.

Den största minskningen kan man se i Byggnads a-kassa. I mars var 8 508 öppet arbetslösa, i april 6 818, en minskning med 1700 personer, från 8,1 procent till 6,5procent.

Per Eklund