Förhandlingarna mellan Seko och arbetsgivarna på energiområdet har strandat och nu varslar Seko om stridsåtgärder berör totalt 2000 medlemmar på 130 företag och påbörjas tisdagen den 21 maj klockan 00.01..

Stridsåtgärderna innebär att allt arbete rörande ledningsutsättningsarbete och inkoppling av tillfälliga elanläggningar sätts i blockad. Ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av blockaden och stridsåtgärden kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Varslet omfattar också övertidsblockad, mertidsblockad och restidsblockad för samtliga SEKO:s medlemmar anställda inom avtalsområdet samt nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning.

Arbete som utförs för sjukhus och hushållskunder än undantagna varslade stridsåtgärder.

– Varslet handlar om två saker. Dels om löneökningarna under avtalsperioden, dels om våra krav på arbetstidsförkortning. Vi ser hur de pressade arbetstiderna inom branschen skapar större och större arbetsmiljöproblem. Kostnadsjakten inom branschen har nått sin kulmen, olyckorna där den mänskliga faktorn är inblandad har ökat och gränsen för hur mycket det går att pressa de anställdas arbetsvillkor är för länge sedan passerad, säger Janne Rudén, förbundsordförande, SEKO.