Under måndagen blev installationsavtalet klart. Sef och Eio kom överens om ett treårigt avtal på nivån 6,8 procent.
På sluttampen kom flera frågor in som gjorde att delegationen ändrade sitt nej till ett ja.
Urban Pettersson som är ansvarig för Installationsavtalet är nöjd över utfallet.
– Nu borstar vi av oss och går vidare.

I fredags den 19 april sa Elektrikerna nej till medlarbudet. Tre dagar senare sa de ja.
Enligt Urban Pettersson kom det till flera delar under helgen, som ändrade fackets inställning.
– Vi fick till en förändring av budet för brytpunkten för ackorden, en regel om företagshälsovården, återanställningsrätten förlängd med tre månader och en regel om arbetsmarknadspraktikanter, säger han.

När det gäller företagshälsovården så ska nu varje elektriker ha rätt till hälsoundersökning vart tredje år.
Turordningsreglerna förändras i på flera sätt i avtalet och under helgen förlängdes återanställningsrätten med tre månader till totalt 12 månader.
Ackordsreglerna förändras och i slutskedet förändrades brytpunkten.
Regeln om arbetsmarknadspraktikanter innebär att företag måste förhandla innan praktikanter tas in och de ska inte tränga undan reguljära arbetstillfällen. Regeln kommer kanske att kallas Freddys paragraf, efter tvisten om en praktikant i Västerås som slutade i AD i höstas.

Nu är avtalet i hamn och från Elektrikernas förhandlare är man nöjd med resultatet. Det var en enig förhandlingsdelegation som sa ja till medlarbudet.
– Det har varit en väldigt speciell avtalsrörelse med tanke på frågan om inkasseringen. Men det har vi fixat.
– Vi har nått i mål när det gäller pension. För tio år sen satte vi upp ett mål om avsättning med en procent. Nu når vi den. Det är viktigt att ha råd att kunna gå i pension.
Att det varit tuffa ord från båda parter under förhandlingarnas gång ser Urban Pettersson som att det hör till avtalsrörelsen.
– Nu borstar vi av oss, spottar i nävarna och går vidare. Nu ska vi ut och förklara, informera om fördelarna med avtalet och visa på vad förändringarna betyder.

Per Eklund

 

Viktiga delar i uppgörelsen:

Löneökningar
• 1,9 procent 2013 – alla garanterat 1,0 procent.
• 2,2 procent 2014 – alla garanterat 1,1 procent.
• 2,35 procent 2015 – alla garanterat 1,1 procent.
• Alla ska få en hälsoundersökning vart tredje år.
• Rätten att beordra övertid är begränsad till 150 timmar per år.
• Montör som skaffat sig egen behörighet, ska ha ett elsäkerhetsansvar endast när det är skriftligt delegerat.
• Förändringar i ackordssystemet vad gäller fördelning och brytpunkt.
• Lokal klubb eller facklig förtroendeman där det inte finns klubb, kan förhandla med företaget om prestationslöner.
• En förändring av turordningsregler. Företag får inrätta olika LAS-kretsar för avdelningar enligt ett detaljerat regelverk. En speciell turordningsnämnd tillsätts, för att övervaka regelverket. Återanställningsrätten är förlängd till 12 månader.
• Efter 14 månaders visstidsanställning ska det övergå till tillsvidareanställning.
• Arbetstidsförkortningen ökas med två timmar per år och är 27 timmar när avtalet går ut.
• Avsättningen till pension är 1 januari 2015 uppe i 1 procent, samma som kraftavtalet.
• En arbetsgrupp om arbetstid ska tillsättas. Ska vara klar 30 september 2014 och utreda branschens övertidsuttag och förläggningsregler.
• En arbetsgrupp ska utreda och föreslå lönebestämmelser för bemanningsföretag och vid utlåning av personal.
• En arbetsgrupp ska utreda attityder och säkerhetskultur på företagen. Särskilt bevaka frågan om strömgenomgång.