I dag på onsdagsmorgonen blev det klart med ett nytt treårigt målaravtal för 11 000 anställda.
En nyhet i avtalet är hälsoundersökning varje år för alla över 50 år.

Det har legat ett konflikthot över måleribranschen. Både Målareförbundet och motparten Målerimästarna har lagt varsel om strejk och lockout, som skulle bryta ut i dag, onsdag.
Nu undanröjdes detta i och med att båda parterna accepterade medlarnas bud.

”Vår hälsa är något som måste prioriteras och därför har förbättring gjorts i frågan om hälsoundersökning till att personer över 50 år ska genomgå en hälsoundersökning varje år. Detta är ett steg mot en förbättrad företagshälsovårdsrätt för oss som arbetar i ett tungt och slitsamt yrke.”, skriver Målareförbundet på malareforbundet.se.
– För Målaremästarna är premietillägget fortfarande en hjärtefråga som vi inte kommer att släppa även om vi inte fick igenom det den här gången. Ett premietillägg, som är helt frivilligt, skulle vara till stor fördel för både arbetsgivare och arbetstagare, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.

Per Eklund

 

Målaravtalet

• Tre årigt avtal.
• 6,8 procent löneökning.
• Garantilön höjs med 4 kronor per år samt en tidlönepott på 3,50 kronor per år.
• Ackordets prislista höjs med 2,3 % första avtalsåret, 2,2 % andra avtalsåret och 2,7 % det tredje avtalsåret.
• Företagshälsovården utökas för de som är över 50 år med att hälsoundersökning ska genomföras varje år.
• Utbildningsavtalet tillförs fler lärlingsplatser och krav om handledare för lärlingarna. Överenskommelsen tar ansvar för att de lärlingar som sökt sig till måleribranschen får en bra utbildning.
• Förutom lönenivåer och villkorsändringar innehåller avtalsuppgörelsen fyra arbetsgrupper med följande inriktningar.
· Lunch- och omklädningsrum. Arbetsgruppen har som direktiv att ingen ska behöva arbeta på en arbetsplats utan att lunch- och omklädningsrum har anvisats.
· Översyn av kollektivavtalets texter och struktur.
· Målarens ersättning för bättrings och kompletteringsarbeten.
· Servicearbetaravtalets tillämpning.