De nordiska elfacken, organiserade i Nordisk Elfederation, NEF, stöder nu de norska elfacket EL&IT i deras krav på kollektivavtal på det internationella företaget Atea.

I ett uttalande uppmanar de den norska ledningen i Atea att följa företagets agerande i andra länder och skriva på ett kollektivavtal. Den norska Atea-ledningen har dock vägrat att följa och nu har EL&IT-facket utlyst strejker till den 29 april.

Per Eklund

 

Uttalande

Nordiska Elfederation stöder EL & IT-fackets krav på kollektivavtal på Atea

Nordiska Elfederation (NEF) beslutade vid ett möte på Svalbard 15 April 2013 att stödja EL & IT-facket i krav på kollektivavtal på Atea.

Ledningen på Atea Norge visar en facklig fientlighet och har länge hämmat arbetarnas rättvisa krav på kollektivavtal. NEF erkänner att en enhällig norsk arbetsrätt har fastställt att arbetstagarna har rätt att kräva kollektivavtal. Detta har inte varit tillräckligt för att påverka ledningen i Atea och strejker kommer att startas från 29 april.
Atea finns i fyra länder och har kollektivavtal däribland i Sverige och Danmark, kräver NEF att Atealedningen i Norge att göra som sina nordiska kollegor.
NEF är en organisation av fackföreningar som organiserar elektriker, installatörer hiss, energimontörer och IKT-branschen i de fem nordiska länderna. NEF representerar cirka 130.000 anställda.