På onsdagskvällen blev det klart med ett nytt avtal för 1500 anställda på kraftverk och energibolag. Avtalet följer den nivå på 6,8 procent som man kommit överens om inom industrin. Dessutom finns ett nytt regelverk att hantera arbetsmiljöfrågor.

Lönen ökar med 6,3 procent under tre år. Till detta kommer 0,5 procent i arbetstidsförkortning, som i vissa fall löses in i en extra garantilön.

Parterna, Elektrikerförbundet och Enerigföretagens arbetsgivarförening, har dessutom kommit överens nya regler för att främja säkerhet och tryggare arbetsmiljö. En fråga som Ulf Carlsson, ansvarig för kraftavtalet på Elektrikerna, är mycket nöjd med.

– Det är verktyg för arbetsmiljön som liknar det som finns i installationsavtalet. Om ett skyddsombud eller annan fackligt förtroendevald från Elektrikerna ser att det finns ett arbetsmiljöproblem och som vi anmält till företaget, så måste kalla till en lokal överläggning. Annars är det ett kollektivavtalsbrott. Kommer man inte överens lokalt så ska man gå till de centrala parterna. Är det fortfarande olöst, kan skyddsombud kala till en 6.6A-överläggning och skicka frågan till Arbetsmiljöverket, säger Ulf Carlsson.

Parterna har också kommit överens om att tillsätta fem arbetsgrupper för att jobba fram lösningar om stationeringsorter, branschanpassad skyddsombudsutbildning, yrkesutbildningsavtal, personalutrymmen samt premiebefrielseförsäkring.

När det gäller  installationsavtalet, så träffas Elektrikerna och Eio i dag. Senare väntas medlarna lägga fram bud.

Per Eklund

 

Avtalsperiod – tre år

• 1 april 2013 tom 31 mars 2016.

Löneökningar

• I nivå med LO:s samordning. Totalt 6,8 procent.

• Revision av utgående löner ska ske 1 april år 2013, 1 april år 2014 och 1 april år 2015.

• Löneutrymme för individuell fördelning motsvarande 2,15 procent år 2013, 2,15 procent år 2014 och 2 procent år 2015.

• Garanterat utfall efter fördelning av lönepotten ska efter lönerevision för heltidsarbetande ha ökat med lägst 296 kr år 2013, 302 kr år 2014 och 278 kr år 2015.

• För de företag som löser in arbetstidsförkortning från lokala bestämmelser tillkommer ytterligare 0,5 procent på garantilön. För övriga tillkommer nio timmars arbetstidsförkortning under avtalsperioden. 2013-04-10