Målaremästarna har beslutat att varsla om lockout från den 18 april kl 12.00. Lockouten är enligt Målaremästarna ett direkt svar på Svenska Målareförbundets varsel om strejk och blockad.

–   Eftersom Svenska Målareförbundet väljer konflikt före fortsatta förhandlingar varslar Målaremästarna om spegellockout, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.

I ett pressmeddelande säger Målaremästarna att ”Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär alltså ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel.”

–   Svenska Målareförbundets strejkvarsel slår hårt mot hela branschen om det träder i kraft, både mot företag och deras medarbetare. Mest anmärkningsvärt är att man väljer att rikta blockad mot ett enda enskilt företag som drivs av en ledamot i Målaremästarnas förhandlingsdelegation, säger Björn Hellman.

Per Eklund